Àrea d'usuari

Trobades tècniques d'intercanvi

Cada any des de la FEDAIA s'organitzen jornades formatives on els professionals poden reciclar-se de manera continuada. Les comissions de treball de la federació organitzen les seves trobades amb l'ajuda de la Secretaria Tècnica, agafant un aire més específic i desenvolupant temes afins als destinataris que atenen.

Les diferents trobades tècniques que s'organitzen des de la FEDAIA són les següents:

Trobada Salut Mental

El 27 de novembre de 2014 es va celebrar la 1a Jornada en Salut Mental organitzada per la Comissió de Salut Mental de la FEDAIA conjuntament amb la secretaria tècnica de la federació. Sota el títol "La construcció d'una mirada conjunta en la salut mental infanto-juvenil: reptes i oportunitats". 

L'atenció a la salut mental infantil i juvenil en contextos de risc i vulnerabilitat és una qüestió que ocupa i preocupa als professionals tant de l'àmbit social, com de l'àmbit de la salut.

La jornada que es proposava pretenia posar sobre la taula la necessitat de construir una mirada conjunta que integri el discurs clínic i el discurs social i que faci efectiva la transversalitat de la que tots parlem.

Reconeixent les dificultats del moment actual i de la pròpia població a la que hem de donar resposta, volem posar a debat reptes i oportunitats de forma compartida i en clau positiva.

Consulta aquí el programa sencer

Consulta l'estudi "L'afectació de Salut Mental en la població infantil i adolescent en situació de risc a Catalunya"

Mira el vídeo de la Jornada

Els ponents, com a complement a la seva exposició en aquesta Jornada, posen a la vostra disposició els següents documents que podeu consultar i descarregar en els enllaços corresponents:

Trobades de Centres Oberts Infantils i Juvenils de Catalunya

Des del 1998 la comissió de Centres Oberts de la FEDAIA juntament amb la secretaria Tècnica organitza
 laTrobada de Centres Oberts de Catalunya. És tracta d'un espai clarament consolidat que uneix any, rere any, al voltant de 250 educadors i educadores de tota Catalunya.

Ampliem la mirada: La Salut Mental als Centres Oberts, any 2016

Innovació pedagògica als Centres Oberts, any 2015

L'acompanyament integral des del Centre Obert: què volem dir?, any 2014

El paper dels Centres Oberts en la cohesió social, any 2013

L'educació emocional als Centres Oberts, any 2012

La innovació als Centres Oberts, any 2010


Trobades d'Unitats d'Escolarització Compartida

 L'any 2006 es va celebrar la primera trobada d'Unitats d'Escolarització Compartida de Catalunya organitzada per la Comissió de UECs de la FEDAIA i la secretaria tècnica, i ja són 5 les edicions que s'han realitzat. La continuitat és una mostra de l'enorme èxit que està tenint aquesta trobada, que any rere any, va sumant més assistents.

La 5a edició va tenir lloc el dia 21 de desembre a la Casa del Mar de Barcelona. La jornada que portava per títol "La UEC: espai per a l'educació emocional i la resiliència" es va convertir en un espai de reflexió al voltant del concepte de resiliència.

La 6a Trobada es va realitzar el 26 de juny de 2015, a la Casa Elizalde de Barcelona, sota el títol "Indicadors d'Èxit a les Unitats d'Escolarització Compartida".

Indicadors d'Èxit a les Unitats d'Escolarització Compartida, any 2015

La UEC: espai per a l'educació emocional i la resiliència, any 2012

La inserció sociolaboral dels joves, any 2011

El model d'intervenció a les UECs: una resposta de qualitat, any 2008


Trobades de Centres Residencials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Catalunya


La primera trobada de Centres Residencials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència va tenir lloc l'any 2010 i des dels seus inicis es va convertir en una de les jornades més esperades pels professionals que es dediquen a l'atenció a la infància i l'adolescència.

La cinquena jornada es va celebrar el dia 22 de maig del 2015 al Centre Cívic de Fort Pienc de Barcelona. Sota el títol "Fem-los protagonistes de la seva vida" es va reflexionar sobre la participació infantil amb l'objectiu que infants i joves s'apoderin i puguin fer el pas a l'autonomia completa.

Fem-los protagonistes de la seva vida, any 2015

Tic-Tac, els infants i joves a la xarxa: oportunitats i amenaces, any 2013

Qui cuida el cuidador? La cura de l'educador/a davant del treball educatiu, any 2012

Treball amb famílies: una necessitat? Una obligació? Un repte?, any 2010