Àrea d'usuari

Discurs del president del Parlament Europeu, Martin Schulz, amb motiu de la celebració del 17è Fòrum FEDAIA

No podem permetre que hi hagi altra generació perduda, no podem posar en risc el futur d'Europa. Si aconseguim salvar els bancs europeus, podem i tenim l'obligació moral de salvar a la generació més jove.

Més temes

Senyores i senyors, primer de tot m'agradaria agrair la seva invitació a parlar davant de vostès en ocasió del fòrum anual de la FEDAIA. No hi he pogut assistir en persona però espero visitar una de les seves 94 entitats a Catalunya molt aviat.

Lluitar pels infants i adolescents vulnerables i en risc d'exclusió social és una causa noble i que val la pena. Lluitar per això en temps de crisi és també un dels nostres majors desafiaments.

Últimament s’ha parlat molt dels joves treballadors europeus com una generació perduda, especialment quan ens referim als joves del sud d'Europa. Aquesta és una gran qüestió però també hem de parlar de la generació que ve just després que es troba molt més en perill arran de les horribles conseqüències de la crisi econòmica.

Unes condicions de vida acceptables, accés a una bona educació i capacitació i a activitats recreatives han d'assegurar-se a tots els infants i adolescents. No podem permetre que hi hagi altra generació perduda, no podem posar en risc el futur d'Europa. Si aconseguim salvar els bancs europeus, podem i tenim l'obligació moral de salvar a la generació més jove.

Avui el 19% dels infants de la Unió Europea estan en risc de pobresa. Això no és acceptable. Els líders polítics han de tractar aquest assumpte i invertir tants recursos com siguin necessaris per a abordar la pobresa en la infància.

Recolzo amb força la vostra crida a invertir una part més gran dels recursos nacionals en els infants, tant en temps de crisi com de creixement econòmic. En nom de tots els infants i famílies que es beneficien amb la vostra abnegada ajuda, vull agrair-vos pel vostre gran i difícil treball.

Veure vídeo