Àrea d'usuari

Convocatòria d'Ajuts-Tallers d'Apoderament Familiar

Més temes

Aquesta convocatòria de la FEDAIA  s’emmarca dins el seu compromís en la recerca de suport a les entitats federades. Ja sigui tant per la via del finançament com la de l'estalvi, -contribuint a minvar les despeses de les entitats en determinades qüestions-, o facilitant ajuts a projectes concrets.

En aquesta línia, al 2014 la FEDAIA va obrir dues convocatòries d’ajuts: una de suport als berenars que es donen als infants en el marc dels Centres Oberts, i una segona per a la compra de material esportiu. Aquestes dues actuacions han estat dissenyades doncs, com una ajuda més a les entitats sòcies, per tal de complementar aquells projectes que, la majoria d’elles, ja estaven duent a terme.

PROJECTE TALLERS D'APODERAMENT FAMILIAR 

Sota aquest mateix objectiu, aquest 2015 la FEDAIA engega una nova convocatòria d’ajuts adreçada a les seves entitats sòcies per dur a terme  l’elaboració d’uns materials informatius i unes accions formatives, que recolzin la tasca dels professionals de les entitats en l’acompanyament de les families que atenen. En concret, en relació a hàbits saludables de nutrició i higiene infantil, així com de prevenció de la pobresa energètica, per tal de, en darrera instància, contribuir a poder millorar la realitat quotidiana de les famílies i infants més vulnerables de la nostra societat, en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

Per tal de dur a terme aquest projecte, la FEDAIA obre aquesta convocatòria a totes aquelles entitats sòcies, en tant que expertes en alguna de les dues temàtiques anteriorment esmentades (hàbits saludables de nutrició i higiene infantil i prevenció de la pobresa energètica), com a condició indispensable per tal de presentar-se a aquesta crida. 

Del procés de selecció s’escollirà una entitat per cada temàtica. La Secretaria Tècnica de la FEDAIA assumirà els rols de Direcció i Coordinació de les diferents fases del projecte. Un projecte col·laboratiu que permetrà ampliar coneixements i expertesa per amplificar resultats i posar finalment a disposició de totes les entitats i professionals  que així ho desitgin, uns materials pràctics i de lliure disposició, i  una formació testejada.

A continuació es detallen els objectius, les fases del projecte i les accions vinculades, així com la descripció de la implicació i càrrega de feina a assumir per part de les entitats col·laboradores. 

Objectiu general: Desenvolupar uns materials informatius i una formació que permeti a les entitats reforçar la seva tasca en quant a la intervenció amb famílies en el procés de capacitació  i apoderament familiar, facilitant el procés d’aprenentatge d'habilitats i coneixements per a fer front a dificultats econòmiques i d’altra mena, amb les que es troben diàriament.

Aquesta convocatòria respon a la cerca de dues entitats; una experta en la temàtica d’hàbits saludables en alimentació i higiene infantil, i l'altra entitat experta en l’àmbit de la prevenció de la pobresa energètica, que estiguin interessades en dur a terme el projecte, mitjançant la seva condició d’experts i executors del mateix, tant per a l’elaboració dels materials didàctics, la realització de les sessions formatives i la realització de dos tallers (cada una) amb famílies en risc d’exclusió social. L’ajuda econòmica serà destinada a fer front a les despeses generades per la dedicació del/s professionals, així com per la compra de materials per dur a terme els tallers familiars.

La data límit per a presentar la vostra candidatura finalitza el 17 de febrer de 2015

Més informació:

Convocatòria d'Ajuts – Tallers d’Apoderament Familiar

Per presentar la vostra candidatura:

Imprès sol·licitud – Ajuts Tallers d’Apoderament Familiar