Àrea d'usuari

Cicle Tribuna FEDAIA 2017

Durant aquest any 2017 durem a terme, dins del Cicle Tribuna FEDAIA, tres seminaris i una trobada tècnica que tindran com a eix central al debat sobre el canvi de model en l'atenció a la infància en risc i la transició d'un model d'atenció institucional a un model comunitari. Això es farà de la mà d'entitats que composen la nostra federació, experts a nivell nacional i europeu i administració pública. Més informació a www.FEDAIAOpeningdoors.org.

Més temes

SEMINARI 2. "EVOLUCIÓ EN EL MODEL DE L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EN RISC. Transició d'un model d'atenció institucional a comunitari. Marc teòric de referència a Europa"

L'objectiu d'aquest segon seminari és conèixer de primera mà, gràcies al European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care i d'altres institucions europees, quines són les directrius comunes a Europa sobre la transició d'un model d'atenció residencial a un model d'atenció comunitària. Un debat sobre un model extrapolable a les persones amb discapacitat, les persones amb problemes de salut mental i les persones grans a Europa i que cal també referenciar per dur a terme al nostre país.

Data i hora: 14 de febrer de 2017 de 9:00 a 14:30h.

Programa en català

Programa en castellano

English program

CV DELS PONENTS:

CV Sr. David Astiz. President de FICE España

CV Sr. Emmanuel Sherwin. Policy and advocacy officer. Hope and Homes for Children

CV Sra. Marianne Doyen. Policy Officer of ESN (European Social Network)

CV Sra. Jamie Bolling. Executive Director of European Network on Independent Living (ENIL)

CV Sra. Conxita Font. Responsable de fons europeus. Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea. Departament d'Afers i Relacions 

MATERIAL DE CONSULTA I PPT DELS PONENTS:

 

Seminaris ja realitzats:

17 de gener de 2017 

SEMINARI 1. "L'atenció a la infància en risc: Una mirada al llarg dels darrers 20 anys a Espanya, Catalunya i Europa"

L'objectiu d'aquest primer seminari és realitzar un recorregut, de la mà d'experts en l'atenció a la infància i l'adolescència en risc, dels últims 20 anys, on es posi de manifest com ha estat l'evolució del sector, de la normativa, de les entitats i dels professionals que es dedican, al costat de la mirada de com ha estat l'evolució en altres països d'Europa. Per entendre i consensuar al màxim on volem portar l'atenció a la infància al nostre país, hem de conèixer la història, conèixer els orígens, d'on venim i què processos i transformacions s'han dut a terme en els últims anys.

Programa en català

Programa en castellano

English program

Nota de premsaFEDAIA proposa avançar cap a un model més obert de tutela i atenció a la infància (17 de gener de 2017)

Propers seminaris previstos del cicle Tribuna FEDAIA: 

SEMINARI 3: Ètica i marc legal en el marc d'un nou model d'atenció a la infància en risc. 14 de març de 2017.

SEMINARI 4. "Reflexions sobre el model d'atenció a la infància en risc. Cal un canvi de model? Bones pràctiques. 17 de maig de 2017.

www.FEDAIAOpeningdoors.org