Àrea d'usuari

5a Jornada de Centres Residencials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Catalunya "Els infants i adolescents. Protagonistes de la seva vida"

Més temes

Participació infantil. Ja abans que ho recollís la llei els Centres Residencials han tingut molt clar que es tracta d'un dret dels seus infants i joves. Cadascú ha anat implementant eines i estratègies per anar implicant als nens en la quotidianitat de la seva vida al Centre.

Però aquest és un projecte de vida, i per tant, va més enllà. L'objectiu: participar per guanyar autonomia personal, per ser responsable i corresponsable del seu procés, per apoderar-se...en definitiva, participar per ser protagonistes del seu present i del seu futur, i en aquest viatge hi ha companys: EAIAs, altres recursos i els mateixos joves, que si els donem l'oportunitat (i hem de fer-ho!) ens poden fer veure quines són les seves necessitats i què els ajuda a fer el pas a l'autonomia completa.

Aquesta jornada va tenir lloc el 22 de maig de 2015.

Consulta el programa