Àrea d'usuari

acollida

Mesures d’Acollida per a menors en situació de risc

Mesures d’Acollida per a menors en situació de risc

“Es considera situació de desemparament aquella situació que es produeix de fet, a causa de l’incompliment o de l’impossible o l’inadequat exercici dels deures de protecció establerts per la llei per a la guarda dels menors, quan aquests quedin privats de la necessària assistència moral o material.” Llei Orgànica 1/1996. Article 172 Tots els menors haurien de viure una infància i adolescència feliç, gaudint en tot moment dels seus drets i del bon exercici dels deures de protecció, que recull la Llei Orgànica 1/1996.

Contingut sindicat