Àrea d'usuari
Secretaria

Secretaria tècnica


Nino correntsEstà formada pel personal necessari per a la gestió, coordinació, organització, execució i seguiment de les accions, projectes i línies estratègiques que els òrgans de Govern de la Federació acorden. També desenvolupa la gestió administrativa i econòmica de la Federació, facilita la comunicació entre els membres de la Federació i els dota d’informació constant i actualitzada. Sònia Martínez, Directora.

smartinez@fedaia.org

Eva González, Sots-directora.

sotsdirecciofedaia@fedaia.org

Raquel López, Rble. Àrea de projecció i coneixement

projeccioiconeixement@fedaia.org

Beatriz Silva, Rble. Comunicació.

comunicacio@fedaia.org

Vanessa Álvarez, Coordinadora Programa CaixaProinfància.

projectes@fedaia.org

Ana Solana, Tècnica projecció.

fedaia@fedaia.org

Alexia Pérez, Administració

secretaria@fedaia.org