Àrea d'usuari

Prioritat per a la infància

La nova legislatura que s’obre a Catalunya arriba en un moment especialment difícil per a la infància més desafavorida. Les últimes xifres donades a conèixer per l’IDESCAT, revelen que un 26,4% dels infants catalans viu sota el llindar de la pobresa. Aquesta taxa, corresponent a l'any 2011, representa un increment de 3,7 punts respecte a l'any anterior que es situava en nivells d'un 23,7%.

A la FEDAIA vivim amb preocupació aquestes xifres i també la notícia que en 2013 els pressupostos de la Generalitat haurien de retallar-se en uns altres 4.000 milions d'euros, una xifra equivalent a totes les retallades de 2011 i 2012.

Encara que som concients que la situació econòmica del país és crítica, volem subratllar, en aquests moments que una nova legislatura acaba de començar, la importància de prioritzar la infància i les famílies amb nens en els pressupostos de les diferents administracions i de no oblidar la lluita contra la pobresa infantil.

Fa algunes setmanes i amb motiu de la celebració d'eleccions a Catalunya, els representants de la majoria de partits que han obtingut un lloc en el Parlament es van comprometre amb la FEDAIA a fer realitat una sèrie de compromisos amb la infància. CiU, ERC, PSC i ICV van afirmar que incrementarien el percentatge del PIB que Catalunya destina a polítiques d’infància i família, homologant-lo a la mitjana de la Unió Europea, i a crear una renda de suficiència econòmica garantida per als infants que els garanteixi un nivell de vida adequat.

És el moment de fer realitat aquesta declaració de bones intencions. Des de la FEDAIA creiem que cal aprofitar aquest moment especialment crític per a proposar canvis que reverteixin l'actual situació. Estem convençuts que, si com molts afirmen, el nostre model ha entrat en una crisi sense retorn, aquest punt d'inflexió ha de servir d'oportunitat per a redissenyar el model redistributiu. Hem de pensar la forma en què les nostres polítiques públiques siguin no només sostenibles en el temps, sinó que col·loquin el benestar de la infància com un dels seus eixos vertebradors.

La pobresa infantil a Catalunya té el seu origen en molts factors. La seva solució no és una tasca fàcil i requereix abordar el problema de forma integral. L'alt índex d'atur i la falta de flexibilitat del mercat laboral es troben darrere de la precarietat que viuen molts dels nostres infants i és un aspecte clau que la nostra economia ha de ser capaç de resoldre. Diversos estudis constaten que la despesa pública destinada a reduir la pobresa és, a més, baixa i ineficaç. Si la mitjana de països de la UE destina un 2,0% del seu Producte Interior Brut (PIB) a polítiques d'infància i família, a Catalunya aquesta proporció és de només d’un 1%, per sota fins i tot de la mitjana espanyola de 1,2%, segons dades del 2007.

Malgrat les xifres, a la FEDAIA estem convençuts que reduir la pobresa infantil és una meta assolible. Un estudi realitzat en 2010 pels professors Xavier Ramos i Sara Ayllón per al Síndic de Greuges, va revelar que si l'any 2005 s'haguessin invertit els 140 milions d'euros destinats a ajudes universals per a nens de 0 a 3 anys en el col·lectiu que viu sota el llindar de la pobresa, s'hauria aconseguit reduir la pobresa infantil a Catalunya en 2,5 punts. Una mesura que no hauria implicat més inversió, sinó només fer una millor distribució. L'informe també constatava que aquest mateix any s'haurien necessitat 531 milions d'euros per a reduir la pobresa infantil a la meitat posant-la al nivell dels països escandinaus. La xifra, equiparable a la meitat del pressupost del que disposava en aquells moments la conselleria de Benestar Social i Família, no és només possible d'assumir amb una bona planificació i priorització sinó que creiem que és una obligació ètica de la nostra societat.

A Catalunya les entitats socials juguen un paper molt important dintre de l'Estat del Benestar i estan compensant en gran part l'atenció als col·lectius més necessitats que en altres països exerceix directament l'Estat. És la nostra intenció seguir fent-lo i per aixó aspirem que el nou govern que es conformi a Catalunya prioritzi el treball compartit entre les entitats i les administracions per a treure el major profit possible als diners disponibles sense hipotecar el futur de la infància.

 

Jaume Clupés, president de la FEDAIA

Publicat el 12/02/2013 a El Periodico