Àrea d'usuari

Estem esgotant la bossa de reserva. Entrevista amb Sònia Martínez

Nascuda el 1970 a Barcelona, és llicenciada en psicologia. Va treballar cinc anys com a directora d’un centre obert de Barcelona i en fa nou que és la directora de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA). Ha fet el curs de Lideratge i innovació social en les ONG d’Esade.

Les entitats del tercer sector fa temps que reclamen a l’administració el pagament dels deutes pendents que paralitzen la seva activitat.

Com afecta les entitats integrades en la FEDAIA la retallada de recursos?

El Departament de Benestar no va fer ajustos el 2012 pel que fa a infància. En aquest sentit, les entitats del sector no estan tan malament, tot i alguns impagaments del passat mes de juliol. Podríem dir que el tema econòmic s’ha mantingut tot i l’ofec estructural que es pateix. Sabem que no hi ha diners, però cal distribuir els recursos de la manera més eficient possible, i en aquest camp encara hi ha moltes coses a fer. La majoria d’entitats treballen amb diversos departaments i els retards s’acumulen, el que crea greus problemes de tresoreria.

Altres fonts de finançament?

Hem cercat vies de finançament a través d’altres avaladors, però hi ha moltes dificultats. El moment és difícil i les entitats s’estan reajustant a través del personal i altres despeses fixes. La bosseta que alguns tenien per anar tirant s’ha esgotat i actualment la situació és molt complexa.

Treballar amb diferents departaments alhora és una dificultat afegida?

Comporta una manca de transversalitat. Fa temps que demanem que els diferents departaments que afecten la infància treballin conjuntament, però de moment no s’ha aconseguit.

Com definiria la FEDAIA?

Som la plataforma més gran de Catalunya d’entitats que treballen amb infància, adolescència, jovent i família. Som entitats privades sense afany de lucre que treballem amb l’administració, ja sigui a través d’un servei concertat, amb convenis o a base de subvencions. Fem una feina que l’administració no pot fer perquè no té prou recursos i ens finança per fer-la.

Quins objectius persegueix la Federació?

Millorar constantment els models d’actuació i, d’altra banda, sensibilitzar la societat, una tasca que realitzem a través d’estudis, informes i anàlisis estadístiques. Crec que el nostre missatge està arribant a la societat, especialment pel que fa al tema de la pobresa infantil. El més difícil és fer entendre els beneficis que aporta a la societat la feina que estem fent amb els nanos.

La duresa de la crisi ens obliga a resoldre situacions d’emergència, quan el més important és fer tasques de prevenció perquè això no passi.

A Catalunya la infància es troba prou protegida?

Crec que anem força avançats respecte a la resta de l’Estat. S’ha treballat molt per aconseguir igualtat d’oportunitats sigui quina sigui la condició social dels nens i joves.

 

Sònia Martínez, directora de la FEDAIA