Àrea d'usuari

Entrevista a Jaume Clupés: La infància com a prioritat política i social

Encara que la FEDAIA va néixer legalment com a federació en 1996, la seva història és molt més antiga. Es remunta als anys 80’ quan un grup de professionals que treballava amb nens i joves desemparats o en risc d'exclusió social, van veure la necessitat d'organitzar-se per a defensar els seus interessos i els dels nens que atenien.

Un d'aquests professionals era Jaume Clupés, actual president de la FEDAIA i una de les persones que ha viscut en primera persona l'evolució experimentada per l'atenció a la infància a Catalunya i a Espanya des de l'arribada de la democràcia.Com ha canviat el sector en aquest 30 anys?

La transformació ha estat radical. Les institucions democràtiques van heretar un model molt precari basat en la beneficència i en la idea de pobresa i abandonament, que es trobava molt lluny de l'atenció real a les necessitats i drets dels menors. Aquesta situació, que ens situava 30 o 40 anys per darrere de molts països europeus, va canviar a un ritme molt accelerat fins a convertir-se en el que és avui. Actualment Catalunya té un model professional i de qualitat que està per davant, en molts aspectes, d'aquests mateixos països.

"L'arribada de la democràcia va implicar un desenvolupament molt accelerat dels models d'atenció a la infància. En pocs anys vam passar d'un model basat totalment en la beneficència a un model professional i de gran qualitat"Quina ha estat la contribució de la FEDAIA a aquest procés?

Des d'un primer moment, les entitats que van donar lloc a la Fedaia es van plantejar com objectiu que les noves institucions que es creaven entorn de l'atenció als menors s'ajustessin a la Convenció sobre els Drets del Nen de 1979. En aquesta època aquest era un sector totalment desorganitzat. La societat civil no treballava en aquests temes ni hi havia entitats que plantegessin quines eren les necessitats dels menors i fessin propostes de canvi. El naixement de la FEDAIA està unit a la motivació per introduir canvis i mostrar a l'administració la veritable situació de la infància. La FEDAIA no només és co-responsable de la transformació d'aquests anys sinó que l'ha experimentat en les organitzacions que la componen.Com ha canviat el perfil de les entitats que treballen amb nens?

Fa 30 anys es parlava només de necessitats econòmiques. Eren organitzacions benèfiques. Avui intentem abordar totes les dificultats que té un menor per a desenvolupar el seu cicle vital. Això ha fet no només que el perfil de les entitats sigui molt diferent sinó també que la població que atenem no sigui la mateixa. Abans es treballava només amb menors desemparats, avui amb tots aquells que estan en risc psicosocial.Hi ha hagut molts obstacles per a aconseguir modernitzar el model d'atenció a la infància?

Sí, per descomptat. Probablement el més difícil és el fet que sempre ens hem trobat que, des del punt de vista econòmic, polític i social, estem en un segon lloc de cara a les administracions a l'hora de plantejar reivindicacions i exigir recursos per a la infància. La prova que aquesta situació està canviant és que ens trobem a les portes de l'aprovació d'una nova Llei d'Infància que significarà un pas decisiu per a consolidar un model de qualitat. Nosaltres vam ser pioners a proposar aquesta reforma de la llei i ens sentim molt satisfets.Quins són els principals reptes de futur?

Un dels més importants és tenir una idea clara de quins són les necessitats de la infància a Catalunya. Hem de saber mitjançant estudis quina és la població en risc psicosocial i com es reparteix en el territori per a poder plantejar plans directors que contemplin i organitzin els recursos. Necessitem conèixer com és la infància emergent amb noves dificultats. Aquests són elements claus per a realitzar un treball preventiu.

"Encara tenim reptes importants per abordar, com tenir una idea clara de quins són les necessitats de la infància a Catalunya. Després, posar sobre la taula els recursos necessaris per a satisfer aquestes necessitats"Quin paper juga en tot això la nova llei d'Infància?

És clau. A nosaltres ens agradaria que aquesta llei fos aprovada amb el suport unànime dels grups parlamentaris i que fos dotada d'una memòria econòmica que garanteixi que comptarà amb el pressupost necessari per al seu desplegament. No volem que li passi com a altres bones idees que mai no han arribat a desenvolupar-se per falta de recursos. La gran aspiració de la Fedaia és que la infància es converteixi en una prioritat política i social.Com veu el futur de l'atenció a la infància a Catalunya i a Europa?

És probable que no tinguem mai la infraestructura que desitjaríem, perquè la riquesa de Catalunya i Espanya no és la mateixa que la dels països europeus rics. Una cosa que ha marcat el desenvolupament de la iniciativa social en aquest país ha estat la falta de recursos que ha estat compensada, no obstant això, amb una gran creativitat en projectes i idees. Hi ha països amb grans infraestructures però amb programes preventius que, des del punt de vista de l'atenció i la qualitat, fins i tot la claredat sobre el que cal treballar, estan molt per darrere que nosaltres. Tenim un capital humà importantíssim i aspirem que el nostre model serveixi per a millorar la situació de la infància no només a Catalunya sinó també a Espanya i en la resta d'Europa.

 "Tenim un capital humà importantíssim i aspirem que el nostre model d'atenció serveixi per a millorar la situació de la infància no només a Catalunya sinó també a Espanya i a Europa"