Àrea d'usuari

Reflexions i entrevistes

Conxi Martínez: "La crisi ha fet créixer les desigualtats i ha augmentat, de manera alarmant, els problemes de salut mental entre els infants"

Conxi Martínez: "La crisi ha fet créixer les desigualtats i ha augmentat, de manera alarmant, els problemes de salut mental entre els infants"

"Trencant mites sobre els infants víctimes de violència". Article de la Fundació IReS

Sempre que es parla d’infants que viuen violència, l’emoció més primària que sentim és de rebuig, “jo no ho faria mai” i de negació, “això no em pot passar a mi ni a ningú a qui conec” perquè els essers humans no estem preparats per suportar certs tipus de patiments, sobretot aquells provocats per altres humans cap a essers indefensos com els infants.

Pacte per la Infància

Divendres passat el govern català, els grups parlamentaris i 70 entitats, agents socials i econòmics van signar el Pacte per la Infància. La Fedaia, que està entre els signants, va ser la primera a proposar el 2010 aquest pacte, que es va convertir en un dels tres compromisos que va assumir amb nosaltres el govern que va sortir de les urnes. Vam posar-lo sobre la taula perquè crèiem que la infància ha d'estar més enllà dels avatars polítics de torn.

Estem esgotant la bossa de reserva. Entrevista amb Sònia Martínez

Estem esgotant la bossa de reserva. Entrevista amb Sònia Martínez

Nascuda el 1970 a Barcelona, és llicenciada en psicologia. Va treballar cinc anys com a directora d’un centre obert de Barcelona i en fa nou que és la directora de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA). Ha fet el curs de Lideratge i innovació social en les ONG d’Esade.

Els drets dels infants no són un luxe

Els drets dels infants no són un luxe

El 20è aniversari de la Convenció dels Drets de l'Infant va arribar, fa ja 4 anys, en un moment que Espanya i la majoria de països que han signat la Convenció travessen greus problemes econòmics. Això no ha de ser una excusa per a no fer realitat uns drets que són bàsics i no una espècie de luxe que no ens podem permetre en temps de crisi.

Entrevista a Jaume Clupés: La infància com a prioritat política i social

Encara que la FEDAIA va néixer legalment com a federació en 1996, la seva història és molt més antiga. Es remunta als anys 80’ quan un grup de professionals que treballava amb nens i joves desemparats o en risc d'exclusió social, van veure la necessitat d'organitzar-se per a defensar els seus interessos i els dels nens que atenien.

Hem de seguir l’exemple dels països escandinaus i considerar la infància com un recurs valuós

El greu problema de la pobresa infantil no és nou ni a Espanya ni a Catalunya, que exhibeixen des de fa dècades xifres molt més elevades que la majoria de països de la Unió Europea. No obstant, en les últimes setmanes hem conegut noves xifres i informes que alerten sobre la gravetat d’aquest problema i com la crisi ha fet que situacions que es trobaven en el límit s’aguditzin i s’estiguin tornant insostenibles.

Prioritat per a la infància

La nova legislatura que s’obre a Catalunya arriba en un moment especialment difícil per a la infància més desafavorida. Les últimes xifres donades a conèixer per l’IDESCAT, revelen que un 26,4% dels infants catalans viu sota el llindar de la pobresa. Aquesta taxa, corresponent a l'any 2011, representa un increment de 3,7 punts respecte a l'any anterior que es situava en nivells d'un 23,7%.

Escoltem els infants

L'any 2009 va ser molt significatiu per a la infància. Al novembre es commemorà el 20è aniversari de la Convenció dels Drets de l’Infant, ratificada per l’estat espanyol. Però, a més a més,  el Parlament de Catalunya començava a debatre l’Avantprojecte de Llei dels Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència.

Acogimiento familiar

Las estructuras de acogida son determinantes en el desarrollo de una persona porque establecen las bases para hacer posible la edificación del ser humano. En nuestra sociedad, las estructuras de acogida por excelencia son la familia y la comunidad.