Àrea d'usuari

Programa Caixa Proinfància


El Programa CaixaProinfància és una iniciativa impulsada per l'Obra Social "la Caixa" en el marc del seu compromís social amb els drets humans, la pau, la   justícia i la dignitat de les persones. Des de l'any 2007 la FEDAIA és una de les  entitats encarregades de la gestió i de la coordinació del Programa CaixaProinfància. La FEDAIA coordina una xarxa de 27 entitats socials i 34 serveis socials que executen el Programa CaixaProinfància a Barcelona i a la seva àrea metropolitana.

El programa s’adreça a nens, nenes i adolescents d’entre 0 i 18 anys les famílies dels quals, en situació de pobresa econòmica relativa o extrema, són susceptibles d’estar o estan en procés d’atenció i/o acompanyament  social i presenten mancances en les seves necessitats socials. En tot cas,  es pretén treballar amb la màxima complicitat i coresponsabilització de les famílies en el procés de millora, per tal com se les incorpora al pla d’acció social i es maximitzen totes les possibilitats. 

El programa es duu a terme a les deu ciutats i àrees metropolitanes més poblades i amb índexs elevats de pobresa infantil a Espanya: Balears, Barcelona, Bilbao, Gran Canària, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla, Tenerife, València i Saragossa. S'estan obrint noves convocatòries a d'altres ciutats d'arreu de l'Estat espanyol. 

El programa pretén aprofitar la sinergia entre totes les iniciatives i recursos per permetre que els nens, les nenes i els/les adolescents i les seves famílies es desenvolupin amb la màxima autonomia i efectivitat. Això obliga a un esforç sistemàtic i continu de coordinació entre els diferents agents que treballen conjuntament amb cada nen o nena i la seva família. 

 Aquest esforç de treball en xarxa en el nivell micro, garantia de qualitat en el servei i l’acompanyament, també ha de ser seguit per una acció igualment compromesa en la col·laboració i acció conjunta en els  nivells que corresponen a les institucions i el territori. Les entitats especialitzades i altres agents socioeducatius del territori (centres educatius, serveis comunitaris, administració local, etc.) estan cridats a un treball en xarxa que permeti optimitzar processos, compartir coneixement i aprendre conjuntament. En aquest sentit, l’organització de xarxes d’entitats és una opció que el programa duu a terme per assegurar-ne el desenvolupament ple i que, lluny d’excloure altres possibilitats de treball, suposa una aposta pel treball socioeducatiu des d’un enfocament transversal i interdisciplinari. 

Aquest marc de treball perfila un conjunt de principis rectors que defineixen i fonamenten el model d’acció socioeducativa que es vol impulsar i que han de guiar l’acció duta a terme per les entitats col·laboradores amb els nens i les nenes i les seves famílies

Vols conèixer la feina de la FEDAIA i CaixaProinfància amb els infants i les famílies més desfavorides? T'ho expliquem en aquests dos vídeos:


Xarxa CPI - FEDAIA

La Xarxa del Programa CaixaProinfància que coordina la FEDAIA compta amb 27 entitats privades del tercer sector, i 34 centres de Serveis Socials.

La xarxa CPI-FEDAIA està present arreu de la província de Barcelona, territori on s’emmarca el programa. En aquest mapa s’observa la distribució territorial de les entitats, en funció de si són equipaments propis o bé professionals desplaçats. Es llista per cada una de les entitats, els serveis que s’estan prestant en el marc del Programa CaixaProinfància, així com les dades de contacte. 

Les entitats col·laboradores del programa, que tramiten bens i a la vegada gestionen serveis d’atenció psicoterapèutica, de reforç escolar, d’educació no formal i de suport educatiu familiar, que formen part de la xarxa són:

Així, la xarxa de la FEDAIA queda formada per:

27 ENTITATS

ABD | AEMA | AFID | AGI | CAN PALET | CASA SANT JOSEP | CFP | DRECERA | EDUVIC | EIXIDA | EL FAR |ESPAI INFÀNCIA |ESQUITX |GAVINA | GEDI | IDEA | INVIA | INTRESS | IRES | ISOM | LMB2 | MAIN | REIR | SALESIANS | VENTIJOL | VICKI BERNADET | YMCA

D’altra banda, els Serveis Socials que tramiten xecs d’alimentació, higiene, equipament escolar, ulleres i audiòfons són:

34 SERVEIS SOCIALS

ANTIGA ESQUERRA EIXAMPLE | BARCELONETA | BESÒS | CAMP DEL GRASSOT | COLL-VALLCARCA | DRETA EIXAMPLE | EAP SARRIÀ-SANT GERVASI | GARCILASO | VILA DE GRÀCIA | GUINEUETA-VERDUM-PROSPERITAT | HORTA | NOVA ESQUERRA EIXAMPLE | SAGRADA FAMÍLIA | SANT ANDREU | SANT ANTONI | SANT MARTÍ-VERNEDA | SISFA-ROM | PORTA-VILAPICINA-TORRE LLOBETA | TURÓ DE LA PEIRA-CAN PEGUERA | VALL D’HEBRON-TAIXONERA | AGÈNCIA D’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA (MATARÓ) | BARBERÀ DEL VALLÈS | CANOVELLES | CASTELLAR DEL VALLÉS | EQUIP D’INFÀNCIA ZONA EST MATARÓ (CENTRE CÍVIC ROCAFONDA) | EQUIP D’INFÀNCIA ZONA OEST MATARÓ ( CENTRE CÍVIC CERDANYOLA) | LA LLAGOSTA | LLIÇÀ DE VALL | LLIÇÀ D’AMUNT | MONTMELÓ | PARETS DEL VALLÉS | PREMIÀ DE DALT | SANT BOI | SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Funcions de la FEDAIA

1. Vetllar per la implementació i el desenvolupament correctes del Model d’Intervenció del Programa en les intervencions pròpies i en les dutes a terme per les Entitats Col·laboradores de la seva xarxa i informar respecte del seu desenvolupament correcte o dels possibles incompliments a l’Equip de Coordinació del Programa.

2. Garantir el rigor i la transparència en la gestió econòmica i administrativa dels recursos econòmics gestionats a la seva xarxa establint els procediments que siguin necessaris per:

  • Garantir el compliment dels requisits d’accés al Programa.
  • Garantir la veracitat de la informació introduïda en l’aplicació.
  • Comprovar que la globalitat de l’import econòmic aportat per CaixaProinfància es destina íntegrament a les activitats i als beneficiaris del Programa.
  • Aplicar, en la gestió com a coordinadora de la xarxa, procediments i metodologies de treball que garanteixin la transparència i el rigor en l’assignació i la dotació de recursos entre les Entitats que constitueixen la xarxa.

3. Generar, dinamitzar i mantenir canals de comunicació entre les Entitats Col·laboradores de la seva xarxa i de la resta de xarxes del seu territori:

  • Promoure l’establiment de metodologies comunes que assegurin la qualitat en el procés d’acompanyament i suport als beneficiaris del Programa.
  • Promoure la col·laboració en les intervencions entre la xarxa d’Entitats Col·laboradores per garantir un suport integral a les famílies beneficiàries
  • Fomentar l’aprenentatge compartit i la construcció d’estratègies comunes a partir de l’experiència i la reflexió dels diferents membres de la xarxa. 

Resultats del Curs 6 (2012-2013)

A setembre de 2013, una vegada finalitzat el curs, la Xarxa CPI-FEDAIA ha atès a un total de 2.460 infants. D’aquests, 1.298 eren infants nous al programa, i 1.162 prevalents (en cursos anteriors ja havien rebut bens i/o serveis).  D’altra banda, el total de famílies ateses han estat 1.206.

D’aquests 2.460 infants, 650 només varen ser receptors de bens; 1.250 varen rebre serveis, i 560 van rebre béns i serveis. La mitjana per infant va ser de 2.86 ajudes, i per família, de 3.59. 

En relació a la tipologia de serveis que han rebut aquests infants, 847 han rebut atenció psicoterapèutica; 1.416 reforç escolar; 865 educació no formal i temps lliure, i 436 bens d’alimentació i d’higiene. Pel que fa a les famílies, 1.080 van ser beneficiàries de teràpia familiar i grups terapèutics familiars; i 159 de suport educatiu familiar.

Resultats del Curs 7 (2013-2014)

A setembre de 2014, una vegada finalitzat el curs, la Xarxa CPI-FEDAIA ha atès a un total de 2.665 infants. D’altra banda, el total de famílies ateses han estat 1.203.

Durant el curs 2013-2014 el nombre d’infants receptor d’ajudes va augmentar, ja sigui com a receptors únicament de serveis o de bens, o d’ambdues coses: 

També és interessant veure com s’ha distribuït el pressupost global en les següents proporcions, per cada un dels subprogrames:

Finalment, podem veure que el major nombre d’infants que han participat del programa, han rebut el servei de reforç educatiu, i conjuntament amb les seves famílies, atenció psicoterapèutica familiar (infants en tots els casos, menys pel que fa a atenció familiar i a suport familiar, que fa referència a famílies):

 

Com a fet de rellevància, vam celebrar la 1a Trobada de la Xarxa CaixaProinfància de la FEDAIA, el 18 de juny, conjuntament amb les 24 entitats i 35 centres de Serveis Socials, al CaixaFòrum de Barcelona. Trobareu tota la informació de la trobada a continuació, a la següent pestanya: "1a Trobada Xarxa FEDAIA (18 de juny de 2014)". 

1a Trobada Xarxa FEDAIA (18 de juny de 2014)


El dimecres 18 de juny de 2014 va tenir lloc, al CaixaForum de Barcelona, la 1a Trobada de la Xarxa FEDAIA del Programa CaixaProinfància. Ha estat la primera trobada conjunta entre les entitats i centres de Serveis Socials que conformem la xarxa que coordina la FEDAIA amb l’objectiu, entre d’altres, de generar un espai de cloenda per a aquest Curs 7 (2013-2014). Es varen convocar les 24 entitats (col·laboradores) i els 35 Centres de Serveis Socials que també presten béns en el marc del programa de CaixaProinfància. D’aquests, han participat de la trobada un total de 45 professionals (18 professionals de CSS i 26 d’entitats), que representaven 16 Centres de Serveis Socials i 19 entitats.

La Jornada es va iniciar amb la inauguració d’Adela Camí, membre de la Junta Directiva i assessora del programa CPI de la xarxa FEDAIA. Es va continuar amb l’anàlisi de l’evolució, estat actual i novetats del programa CaixaProinfància, presentat per David Velasco, coordinador del programa CaixaProinfància, de l’Obra Social “la Caixa”. Un altre dels moments destacats de la trobada també va ser la ponència sobre “Educació Emocional Sistèmica 2.0”, que va pronunciar Carles Parellada, membre de l’ICE de la UAB i de l’Institut Gestalt de Barcelona, ponència molt ben valorada per el públic assistent.

L’acte va concloure amb la posada en comú de bones pràctiques a càrrec de 3 entitats de la Xarxa CPI-FEDAIA. Concretament es van presentar: El programa CaixaProinfància al GELL Pandora (Fundació IDeA), a càrrec de Xavi Gómez, coordinador de Gell Pandora i Sònia Nogués, coordinadora pedagògica de la Fundació IDEA; Mesura de l’impacte i resultats del treball amb infants, a càrrec de Mireia Hernando, educadora responsable del Casal en Família de la Fundació IReS i Aplicació dels criteris de CaixaProinfància als serveis de l’entitat, a càrrec de Javier Loyo, director de la Plataforma Cruïlla de la cooperativa EDUVIC.

Resultats del Curs 8 (2014-2015)

A setembre de 2015, en el marc de la Xarxa CaixaProinfància, s'havien atès un total de 4.626 infants i 1.231 famílies.  Concretament les ajudes que s'han prestat durant el Curs 8 han estat en els següents serveis:                                                                                                                                                                                               Quant a la proporció que suposa cada subprograma, la xarxa CaixaProinfància de la FEDAIA del Curs 8 s'ha configurat de la següent manera:                                                                                                                                                                                               Tal i com mostra aquesta gràfica, hi ha hagut menys infants que només han rebut bens, però s'ha incrementat el nombre d'infants que han rebut serveis, així com els que han rebut bens i serveis.

Resultats del Curs 9 (2015-2016)

El curs 9, iniciat el dia 1 d’octubre del 2015 i amb data de finalització el dia 30 de setembre del 2016, s’ha caracteritzat per ser un any de consolidació per a algunes de les entitats i per a tots els serveis socials que integren la xarxa CPI-FEDAIA. D’altra banda, ha sigut un any amb noves i importants incorporacions que han contribuït a enriquir el teixit de la nostra xarxa. Concretament aquest any s’han incorporat quatre noves entitats: ABD, AEMA, IN VIA i INTRESS.

Així, la xarxa de la FEDAIA queda formada actualment per 27 entitats i 34 Serveis Socials.  

Durant el curs 9 s’han atès un total de 3.601 infants, 356 més que durant el curs anterior. Del total d’infants que es van atendre, un 17,91% només van rebre bens, un 63,40% només van rebre serveis i un 18,69% van rebre bens i serveis complementàriament. Aquestes xifres són molt similars a les de l’any anterior tenint en compte que durant el Curs 9 el número de beneficiaris ha augmentat.

 

Un curs més, la distribució del pressupost en funció del subprograma ens mostra que el reforç educatiu i l’atenció psicoterapèutica són els dos àmbits on més es concentren els ingressos del programa. De totes formes, el tercer servei al qual es destina més pressupost (Educació no formal i temps lliure) tampoc està gaire allunyat de la resta. En canvi, sí que és significatiu que el suport educatiu familiar només suposi un 1% del pressupost total de la xarxa.

Col·labora: