Àrea d'usuari

Política de privacitat

Volem informar-li de la nostra política de privacitat.


De conformitat amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea que va entrar en vigor el passat 25 de maig de 2018, li informem que les dades personals que ens faciliti formaran part d'un fitxer responsabilitat de
 FEDAIA que té per finalitat gestionar la relació. Les seves dades seran conservades mentre sigui necessari per a aquesta finalitat. 

Pot exercir els drets d'accés, limitació, portabilitat o reclamació a l'autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades a l'e-mail
fedaia@fedaia.org o al domicili social de FEDAIA, Federació d’entitats d’atenció i Educació a la infància i l’adolescència, c/Caballero nº 79, 1º B, 08014 Barcelona. 

Donarem resposta a qualsevol petició. 

Contacti amb nosaltres si ho necessita a fedaia@fedaia.org.