Àrea d'usuari

Compareixença davant la Comissió de la Infància

El passat 16 de maig la presidenta i el vicepresident de la FEDAIA - Conxi Martínez i David Ruiz - van comparèixer davant la comissió de la infància del Parlament de Catalunya per explicar els criteris sobre el tractament de la infància als mitjans de comunicació.

Durant la intervenció es va posar de manifest la necessitat de que tots els agents que generem informacions relacionades amb els infants parlem d'ells en clau d'oportunitat, mostrant com són, com estan i com mereixen viure. Es va recordar la importància de parlar d'ells des d'una posició de responsabilitat i sobretot de coresponsabilitat i també d'afavorir la sensibilitat d'una comunitat i d'una societat que de vegades dóna l'esquena a una realitat que implica sortir d'espais de confort i introduir canvis que possibilitin i garanteixin el benestar i els drets en igualtat i equitat per a tots i totes.

Entre les principals recomanacions proposades per la FEDAIA destaquen:

1. Protegir la imatge i respectar la identitat dels infants.

2.Contrastar i contextualitzar la notícia.

3. Evitar la generalització.

4. Procurar un llenguatge respectuós.

5. Donar una visió positiva i constructiva de la infància.

6. Prioritzar l'interès superior de l'infant.

Des de la FEDAIA es creu fermament que construir un present i un futur millor per a la nostra infància és possible i per aconseguir-ho cal que els diferents agents de la societat treballin conjuntament per la defensa, el compliment i la proteccció dels seus drets. En aquest sentit, hi ha un clar convenciment de que es pot informar respectant aquests drets. I és que com moltes vegades diem, la maduresa d'una societat es pot mesurar a través de la forma en que aquesta tracta als seus infants, uns infants que mereixen una mirada de respecte i d'oportunitat.

Envia nou Comentari