Àrea d'usuari

Els desnonaments a les llars més vulnerables

El govern espanyol inclou noves mesures al codi de bones pràctiques per aturar desnonaments a les llars més vulnerables. El consell de ministres va aprovar el passat divendres 17 de març un decret per ampliar l'anomenada moratòria antidesnonaments fins al 2020. Segons va explicar el ministre d'Economia, els deutors amb el desnonament suspès podran sol·licitar al banc llogar el pis "en condicions favorables" durant un període de 5 anys susceptibles a ser renovats 5 anys més si hi ha un acord entre les parts. Les persones que es podran acollir a aquesta opció de lloguer social i a la opció de la suspensió dels desnonaments podran ser aquelles que es trobin a l'atur i no només els que hagin esgotat totes les prestacions, com fins ara. També serà una opció per a les famílies amb menors de 18 anys a càrrec (abans el límirt era de 3 anys), famílies monoparentals amb fills així com els nuclis familiars amb una víctima de violència de gènere. Llegir notícia completa

L'Hospitalet del Llobregat encapçala un pla pioner per donar suport a les víctimes més vulnerables dels desnonaments: els infants. La Família Juanitos és una associació altruista que mobilitza professionals i universitaris per atendre a nens i nenes que han patit les conseqüències dels processos d'execució hipotecària. Actualment hi atenen 41 infants, 21 dels quals travessen un procès de pèrdua traumàtica de l'habitatge i la restà està en risc d'exclusió social per falta de recursos econòmics. Llegir notícia completa

Envia nou Comentari