Àrea d'usuari

Tribuna sobre 'Atenció a la infància en risc': FEDAIA PROPOSA AVANÇAR CAP A UN MODEL MÉS OBERT DE TUTELA I ATENCIÓ A LA INFÀNCIA

* Augmentar la protecció disminuint el nombre d'infants atesos en centres residencials ha de ser l'objectiu dels pròxims anys
* La presidenta Conxi Martínez advoca per avançar en la millora del model d'atenció a la infància i subratlla la necessitat que la societat participi i doni suport als infants tutelats
 

La FEDAIA, la federació d'entitats catalanes que atenen infants en situació de desemparament o risc d'exclusió social, va organitzar el passat 17 de gener de 2017 el primer seminari d'un cicle de tres que es realitzaran al Palau Macaya de Barcelona fins al maig per reflexionar a l’entorn del "Canvi del model en l'atenció a la infància en risc: Transició d'un model d'atenció institucional a un model comunitari". 

A la jornada es va abordar l'evolució del model d'atenció a la infància a Catalunya, Espanya i Europa i es va plantejar la necessitat d'avançar des d'un model institucionalitzat a un d'atenció comunitària "més obert" en el qual hi hagin més infants sota la protecció de l'administració però menys en centres residencials. "El sistema ha de canviar perquè els centres no siguin institucions tancades", va assenyalar el director general de la DGAIA, Ricard Calvo, que va posar èmfasi en la necessitat de fer una activitat preventiva en el territori, coordinada entre els ens locals i les entitats, que permeti evitar que moltes situacions s'agreugin i acabin en la tutela d’infants i adolescents que podrien haver estat amb les seves famílies amb un treball preventiu adequat. 

La presidenta de la FEDAIA, Conxi Martínez, es va referir, per la seva banda, a l'avanç que ha experimentat el model d'atenció en els últims 20 anys i va subratllar els desafiaments. "La majoria de la població no coneix la feina que es desenvolupa en aquests serveis que intenten reproduir la dinàmica d'una família per a aquells infants que, per diferents motius, no poden seguir convivint amb la seva pròpia. Són serveis vitals que requereixen una continua avaluació i millora per poder proporcionar a aquests infants les oportunitats que necessiten per tirar endavant. Aquests infants necessiten també el suport de la societat per poder normalitzar les seves vides ", va assenyalar Conxi Martínez que va recordar que la societat ha de participar i donar suport als infants i evitar que se'ls estigmatitzi en qualsevol sentit. 

Conxi Martínez va recordar que des de fa anys diferents directrius i recomanacions de la Comissió Europea insten els països membres a treballar en la transició d'un model d'atenció residencial a un d'atenció comunitària, "a obrir les portes de les institucions a la comunitat. Tenint en compte que les entitats de FEDAIA gestionen recursos diversificats enfocats a la prevenció i la protecció i un nombre important de centres residencials, se'ns fa imprescindible iniciar un debat que ens permeti conèixer, analitzar i reflexionar sobre el que significa caminar cap a una transició del model ", va assenyalar. 

A la jornada va intervenir, David Astiz, president de FICE Espanya (Federació Internacional de Comunitats Educatives) que va fer un repàs de la situació de la infància a Espanya i va recordar les altes taxes de pobresa infantil que segueixen hipotecant el futur de molts infants. Cristina Ojanguren, de FICE Espanya va fer un repàs de l'atenció a la infància en risc a Espanya i el País Basc en els últims 20 anys i va posar l'accent en la necessitat d'integrar l'atenció primària i secundària en un sistema ben articulat i en la integració de la protecció infantil en els serveis socials de base. 

Inma Pérez, cap de l'Assessoria Jurídica del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, ​​es va referir a l'evolució del model a Catalunya i va apuntar que una de les prioritats ha de ser evitar que les situacions de risc que afecten els infants es cronifiquen impedint en moltes ocasions que els infants puguin romandre en el seu entorn familiar. 

La representant d'Eurochild, Katerina Nanou, va explicar, per la seva banda, la campanya 'Opening doors for Europe' s children' que impulsa aquesta xarxa de la qual forma part la FEDAIA i que advoca per reduir el nombre d'infants tutelats que viuen en centres. Nanou va assenyalar que la situació de molts infants europeus que viuen en institucions no és compatible amb els drets establerts per la Convenció dels Drets de l'Infant i va reconèixer que desinstitucionalitzar els infants és un procés complex que requereix la reforma del sistema i la participació de tota la comunitat que ha de ser capaç de proporcionar famílies d'alta qualitat que representin una alternativa per als infants tutelats. 

La FEDAIA és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats d’infància, joves i famílies en situació de risc social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està formada per 91 entitats que atenen a més de 100.000 infants i 35.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social, l’educació, la formació pre-laboral i l’atenció a les famílies, com per exemple centres d’acollida residencial i familiar, adopció, pisos assistits, punts de trobada, residències maternals, centres oberts, serveis de teràpia familiar, UECs, PFI, entre d’altres.

Envia nou Comentari