Àrea d'usuari

La FEDAIA Celebra una “Festa de les Famílies Solidàries” a Illa Fantasia el 24 de juny

L'esdeveniment compta amb el suport de l’ICAA i busca promoure i visibilitzar l'acolliment familiar. Per fer possible la festa, Illa Fantasia posa a la venda entrades que tenen un preu especial de 13€ i part de la recaptació es destinarà a projectes de la Federació destinats a infants i famílies en situació de desemparament o risc d'exclusió social. 

Sensibilitzar, conscienciar i informar a la societat sobre l’acolliment familiar, una mesura de protecció infantil que continua sent desconeguda per a la majoria de la ciutadania i que representa una gran oportunitat per a molts infants en situació de desemparament.  Aquest és un dels objectius amb els quals la FEDAIA, la federació d'entitats catalanes que treballen amb infants en situació de desemparament o risc d'exclusió social, celebrarà el divendres 24 de juny una “Festa de les famílies solidàries” al parc aquàtic d’Illa Fantasia. 

Per fer possible l’esdeveniment, s’han posat a la venda entrades solidàries que tenen un preu especial de 13 €. La FEDAIA disposarà a més de 300 entrades gratuïtes cedides pel parc per poder convidar a passar un dia d’oci i esbarjo a Illa Fantasia a les families d’acollida de Catalunya. Part de la recaptació es destinarà a  projectes de la Federació destinats a infants i famílies en situació de desemparament o risc d'exclusió social 

L’esdeveniment compta amb el suport de l’Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) i busca potenciar l’acolliment familiar, un recurs que té com a objectiu proporcionar a un infant que ho necessita durant un temps determinat un entorn familiar i tot el que això implica: afecte, atenció individualitzada, nous models i referents familiars.  

Durant tota la jornada hi haurà un punt informatiu on les persones que ho desitgin podran rebre més informació sobre l’Acolliment Familiar, així com també sobre les entitats de FEDAIA que el desenvolupen: AD’Iniciatives Socials, Casa Sant Josep, Cel Obert, Creu Roja, Drecera, Infància i Família, Intress i Ires. Perquè sigui un dia excepcional, tots els assistents podran gaudir d’una “Aquasound Pool Party”, una activitat del parc que es realitza en la gran piscina d’ones , amb el millor DJ de Mashup “DJ Surda” a partir de les 15:30hrs. 

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i té per finalitat primordial contribuir a potenciar una política global d'adopcions i d'acolliment simple en família aliena, d'agilitzar els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten per l'acolliment o per l'adopció, i de tramitar, quan correspongui, l'adopció internacional. 

Durant 2015, 1.018 infants i adolescents a Catalunya van ser acollits per 628 famílies però se’n necessiten més. La nostra legislació diu que l'acolliment familiar, sempre que sigui possible, té preferència davant d’altres mesures de protecció perquè té la capacitat d'oferir als infants un entorn d’exclusivitat i d’individualitat que els permet vincular-se amb referents afectius estables i segurs. 

Web de l’esdeveniment: www.festafamiliessolidaries.org  

Nota de premsa

Envia nou Comentari