Àrea d'usuari

La FEDAIA demana als partits polítics que incloguin als seus programes el desplegament total de la Llei d'Infància

La FEDAIA va presentar el 16 de juliol en un acte a la Casa Elizalde de Barcelona un document en el qual analitza el desplegament de la normativa i subratlla els aspectes més urgents que haurien d'entrar en vigor. La federació creu que dotar a aquesta llei d'un pressupost adequat per al seu complet desenvolupament és la millor manera d'impulsar el benestar de la infància i lluitar contra l'exclusió social.  

Dotar a la Llei d'Infància d'un pressupost adequat perquè es puguin implementar mesures efectives de prevenció i protecció dels menors, avançar en el desenvolupament reglamentari de la llei i definir qüestions com què s'entén per “interès superior del menor” són algunes de les reivindicacions que la FEDAIA, la federació d'entitats catalanes que treballen amb infants en situació de desemparament o risc d'exclusió social,  va exposar durant la presentació d'un document en el qual reclama el desplegament complet de la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència (LDOIA), promulgada pel Parlament català el maig de 2010. 

El document d'anàlisi, fruit del treball conjunt de la FEDAIA i del doctor i investigador en Dret de Família de la Universitat de Barcelona, Isaac Ravetllat, analitza l'estat en què es troba en aquests moments el desplegament de la Llei d'Infància i fa propostes respecte el desenvolupament reglamentari que hauria de complementar-la posant l'accent en els aspectes que precisen aclariment i en uns altres que haurien de ser desenvolupats de manera urgent. El text posa l'accent que la necessitat de no convertir la llei en una il·lusió del que podia haver estat i mai va ser. “No desplegar la llei és com tenir un cotxe nou al que mai hem posat gasolina perquè pugui funcionar”, s'ha constatat a la jornada. 

Durant la presentació (a la fotografia es pot veure a Conxi Martínez, presidenta de la FEDAIA, Isaac Ravetllat i Lluis Jové), la FEDAIA va demanar els partits polítics que es comprometin a incloure als seus programes electorals la promesa de desplegar la Llei d'Infància íntegrament en la propera legislatura que s'obrirà després de les eleccions del 27 de setembre dotant-la d'una memòria econòmica adequada. La federació creu que haurien d'establir-se terminis per aquest desplegament que no superin els dos anys. 

“La Llei d'Infància és la millor eina per lluitar contra l'exclusió social i garantir el benestar de la infància perquè garanteix un model de protecció integral i de qualitat en relació a l'atenció a la infància a Catalunya. No podem deixar passar més temps per dotar-la del pressupost necessari pel seu desplegament total. Ha de ser una qüestió de consens entre els partits polítics perquè la infància ha de ser una prioritat”, va assenyalar la presidenta de la FEDAIA, Conxi Martínez, durant la presentació.

El text desglossa diferents aspectes de la llei i posa de manifest els interrogants que prevalen en qüestions que tenen relació amb els procediments d'intervenció en situacions de risc, desemparament i tutela d'infants i adolescents fent propostes respecte a les mesures de protecció i prevenció.

En la seva intervenció, Isaac Ravetllat va lamentar que la irrupció de la crisi econòmica hagi fet retrocedir en aspectes importants de l'atenció a la infància a Catalunya i que la discussió segueixi centrada en aspectes de protecció sense dedicar esforços a avançar en la prevenció de les situacions de risc que després desemboquen en la tutela dels infants per part de l'administració. “Aquesta llei estableix drets però no introdueix eines per fer-los efectius. És urgent el desplegament reglamentari per aclarir totes aquestes qüestions que queden en l'aire. En aquests moments ni tan sols tenim clar quines parts de la llei s'han desenvolupat. Cinc anys sembla un temps suficient per haver desplegat una llei” va constatar. 

En la jornada es va posar de manifest que el fet de no desenvolupar el reglament complementari a la llei per poder desplegar-la, fa que en la pràctica se segueixi funcionant amb el reglament de 1997 el que no permet canviar de paradigma. Que no s'hagi definit què s'entén per “interès superior del menor” és, a més, un impediment a l'hora de poder determinar quina mesura protectora és la més adequada per a cada menor.  

La FEDAIA va participar activament en la redacció de la Llei d'Infància que té els seus orígens en un estudi sobre la protecció jurídica del menor feta per la federació el 2002 on es va veure la necessitat d'una nova normativa. Sobre aquesta base, la FEDAIA va redactar una proposta de llei el 2005 que va ser acollida per la Generalitat i que es va transformar en l'actual normativa.

Descarrega't aquí l'Informe FEDAIA Anàlisi i reflexions entorn el desplegament de la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la infància i l'adolescència. 5 anys de la seva publicació.

Envia nou Comentari