Àrea d'usuari

Gestió de projectes

CAIXA PROINFÀNCIA

El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de ”la Caixa” i la seva Obra Social en el marc del seu compromís social amb els drets humans, la pau, la justícia i la dignitat de les persones.

Des de l'any 2007 la FEDAIA és una de les entitats encarregades de la gestió i de la coordinació del Programa CaixaProinfància. La FEDAIA coordina una xarxa de 24 entitats socials i 36 serveis socials que executen el Programa CaixaProinfància a Barcelona i a la seva àrea metropolitana.

El programa s’adreça a nens, nenes i adolescents d’entre 0 i 18 anys les famílies dels quals, en situació de pobresa econòmica relativa o extrema, són susceptibles d’estar o estan en procés d’atenció i/o acompanyament social i presenten mancances en les seves necessitats socials. En tot cas, es pretén treballar amb la màxima complicitat i coresponsabilització de les famílies en el procés de millora, per tal com se les incorpora al pla d’acció social i es maximitzen totes les possibilitats. 

Consulteu tota la informació del Programa CaixaProinfància aquí.

TALLERS D'APODERAMENT FAMILIAR

La FEDAIA va engegar el passat 2014 el programa d’Apoderament Familiar, amb el que s’han dut a terme diverses iniciatives, entre d’altres els Tallers d’Apoderament Familiar. Amb aquests, centrats inicialment en l’àmbit de l’eficiència energètica i els hàbits saludables des de la infància, es pretén contribuir en la millora de la realitat quotidiana de les famílies i infants més vulnerables, en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. www.apoderamentfamiliar.org

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Logo MTASAny rere any, la FEDAIA gestiona les sol·licituds presentades per entitats associades en el marc de la convocatòria per al desenvolupament de Programes de cooperació i voluntariat social amb càrrec a l'IRPF.

Els programes que han rebut subvencions per part del Ministerio són:

  • Prevenció i atenció educativa i sociosanitària davant del maltractament i l’explotació infantil 
  • Foment de la parentalitat positiva
  • Inserció laboral de joves en situació de dificultat social que hagin estat sota una mesura de protecció 
  • Promoció de relacions familiars saludables mitjançant la prevenció i gestió de la conflictivitat familiar 
  • Promoció de l’educació, sanitat i qualitat de vida infantil i protecció dels drets de la infància 

a

PROJECTE DE PARTICIPACIÓ INFANTIL FEDAIA "I TU, QUÈ OPINES?"

Logo I tu, què opines?Al llarg del 2009 la FEDAIA va dur a terme la primera fase del projecte infantil i juvenil de participació I tu, què opines?, aprofitant que es va celebrar el vintè aniversari de la Convenció dels Drets de la Infància, s'estava elaborant la Llei dels Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència, i a més, es va elaborar el Pla Director de la Infància. Es va detectar un dèficit entorn a la participació infantil, i una gran necessitat de reconèixer i exercir el dret a la participació. És per això que des de la FEDAIA es va dissenyar i iniciar aquest projecte, que tenia com a objectiu principal l'involucrar als infants en el procés de detecció de les seves necessitats i desitjos. 

Durant tot aquest temps s'ha continuat fomentant la participació dels infants i joves com a eina de transformació social posant a disposició de les entitats socials l'eina I tu, què opines? i treballant en la digitalització dels continguts del projecte mitjançant la creació d'un bloc. 

a

PROJECTE OPENING DOORS

Aquesta campanya té per objectiu millorar la vida d’infants i joves en risc d’entrar o sortir de l’atenció institucional arreu d’Europa i promocionar la transició d’un model d’atenció institucional al de la cura familiar. La campanya vol instar els governs nacionals en el compliment de la seva responsabilitat en la protecció i recolzament a les famílies i en oferir una alternativa de qualitat en la cura d’aquests infants més vulnerables. Aquesta iniciativa va posar-se en marxa el passat 2013 al Parlament Europeu a Brussel·les, de la mà de la xarxa europea Eurochild (de la qual la FEDAIA forma part), juntament amb Hope and Homes for Children i la col·laboració d’OAK Foundation.

Al maig de 2016 es va singar un conveni amb FICE España (Federación Internacional de Comunidades Educativas) perquè la FEDAIA portès a terme la campanya Opening Doors a Catalunya.

 

PROJECTE EUROPEU DAPHNE "BUILDING PEACE TOGETHER"

"Construint la pau junts" és un programa preventiu d'actuació comunitària per detenir la violència i l'assetjament escolar entre infants i adolescents. La FEDAIA va participar en la seva elaboració al llarg dels anys 2007 i 2009. Aquest programa pot ser implementat en centres educatius, associacions juvenils, famílies i serveis d'atenció als infants, adolescents i joves amb l'objectiu d'entendre millor què és la violència entre iguals, promoure la tolerància zero i contribuir a la superació d'aquesta.