Àrea d'usuari
MEMÒRIES FEDAIA

Memòries

La FEDAIA, anualment, recull en les seves memòries d'activitats, quin ha estat el treball desenvolupat, les accions concretes i les gestions realitzades. Aquestes són presentades als membres de la Federació en l'Assemblea General Ordinària que es celebra anualment.