Àrea d'usuari
JUNTA DIRECTIVA

Junta directiva

Regeix, administra i representa la Federació. La composen la presidenta, els sots-presidents, el tresorer, la secretària i els  i les vocals, representant les entitats federades. Es reuneix mensualment en sessió ordinària i en sessió extraordinària quan ho convoca el president o si ho sol·licita un 20% dels membres de la Junta. Aquesta té facultats que queden recollides en els Estatuts de la FEDAIA (capítol IV, article 24), de entre les que destaca, defensar els interessos de la federació i proposar a l'Assemblea el pressupost i pla de treball, entre d'altres qüestions. Els càrrecs i persones que els ocupen actualment són:

Presidenta: Sra. Conxi Martínez Martínez  - AD'INICIATIVES SOCIALS

Educadora social i mediadora familiar. Inicia la seva vida laboral en el camp social l'any 1979, dins el món del lleure, en un petit barri de L'Hospitalet. Amb aquest bagatge arriba a Girona l'any 1989, on centra la seva activitat en l'atenció a la infància, l'adolescència i les famílies més vulnerables. Treballa i dirigeix, des de fa 18 anys, l'Associació d'Iniciatives Socials AD i des de l'any 1989 participa en la FEDAIA coordinant la comissió d'ICIF, i ostenta el càrrec de Presidenta de la Federació des de 2015 .

Foto Paco Estellés

Vocal: Sr. Paco Estellés Pérez  - SALESIANS

Responsable de les Plataformes d'Educacíó Social de Salesians. Diplomat en Treball Social i habilitat com Educador Social. Vicepresident de la FEDAIA i coordinador  de la PINCAT a la Taula del Tercer Sector Social.

Foto Marta Garcia

Vocal: Sra. Marta Garcia Rosa - ISOM

Llicenciada en filosofia i ciències de l’educació, amb especialitat en pedagogia terapèutica per la Universitat de Barcelona. Diplomada en logopèdia per l’escola de patologia del llenguatge de l’Hospital Universitari de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha cursat també els nivells I, II i III de llengua de signes a la Federació de Sords de Catalunya.Té un Màster en economia social i Direcció d’Entitats sense ànim de lucre per la Universitat de Barcelona.  

És Presidenta, Directora tècnica i Responsable de qualitat i millora contínua de la cooperativa ISOM, de la qual n’és sòcia fundadora.

Foto Montse Torredeflot

Secretària: Sra. Montse Torredeflot Elizalde. FUNDACIÓN NAZARETH

Directora del CRAE Casa Família Natzaret. Llicenciada en Psicologia, amb especialitat en psicologia educativa per la Universitat de Barcelona. Postgrau en assessorament psicopedagògic per la universitat de Barcelona, postgrau en funció directiva per la URL. Coordina l’espai de reflexió ètica de la Fundaciò Natzaret i ha format part del Nucli de Qualitat de la DGAIA.

Foto Joan Muntane Tresorer: Sr. Joan Muntané i Seuba. DRECERA

Diplomat en professorat d’EGB, habilitat com a educador social i Postgrau en “Atenció primària i infància” de la Universitat de Barcelona. És coordinador psicopedagògic i cap de pràctiques de DRECERA. Consultor docent a la Universitat Oberta de Catalunya en el grau d’Educació Social.

Sra. Adela Camí Dealbert. Vocal - EDUVIC Vocal: Sra. Adela Camí Dealbert. EDUVIC

Directora General d’Eduvic, n’és sòcia fundadora i ha participat en el disseny de tots els seus  projectes. Diplomada en Treball Social, psicoterapeuta familiar i de parella. Està habilitada com a educadora social i té el Màster en Teràpia Familiar Sistèmica. Té una àmplia formació en l’àmbit de disseny i gestió de projectes i recursos per a l’acció social, així com en l’àmbit de la intervenció socioeducativa i terapèutica amb infància, adolescència, famílies i parella.

Sr. David Ruiz Álvarez. Vocal  RESILIS

Vicepresident: Sr. David Ruiz Álvarez. RESILIS

Llicenciat en Filosofia i Educador Social Habilitat. Amb experiència de pràcticament 20 anys en l’àmbit residencial ha treballat en atenció directa durant 13 anys fent d’educador i exercint la direcció d’un CRAE i un Centre d’Acollida. Membre fundador del grup Plataforma educativa, des de principis de 2007 ocupa la Coordinació tècnica de la Fundació Resilis.

Foto Mario Cuixart

Vocal: Sr. Mario Cuixart Cardús. FUNDACIÓ GERMINA

Economista de formació i amb estudis en Geografia. Inicia la seva vinculació amb el món educatiu a través d’una entitat de lleure a Badalona. Després de treballar uns anys en auditoria financera, realitza una estada d’un any com a cooperant a Colòmbia treballant amb infància i famílies vulnerables. Ha participat en el desenvolupament de projectes de la Fundació Germina, de la qual  n’és director, des dels seus inicis a Santa Coloma de Gramenet al 2007. 

Foto Carme Calafat

Vocal: Sra. Carme Calafat Siquer. ABD

Directora de l'Àrea d'Infància i Família d'ABD- Associació Benestar i Desenvolupament des d'on es desenvolupen diferents projectes vinculats a l'atenció a la infància i les famílies. És llicenciada en psicologia, especialitat clínica, i compta amb un Màster en Criminologia i execució penal i un Postgrau en psicoteràpia infantil i adolescents. Terapeuta en l'àmbit de l'atenció a les famílies i infància en especial situació de vulnerabilitat social. 

Vocal: Sra. Maria DiazSUARA COOP. 

 

Vocal: Sr. Jordi Ripoll. CREU ROJA BARCELONA

Responsable del Servei d'Acolliments Familiars de la Creu Roja Barcelona i referent d'aquesta entitat del projecte  d'Infància des de l'any 2001. És diplomat en Magisteri i llicenciat en Pedagogia, amb un màster en Ètica aplicada a la intervenció social, psicoeducativa i sociosanitària per la UdG. Té experiència en el camp de la docència i com a educador en CRAEs. Entre d'altres publicacions, és autor de "La separació infant-família i la proposta de mesura com a recurs de protecció infantil en l'Acolliment d'Urgència i Diagnòstic: qüestions ètiques"

Foto Josep Rodriguez

Vicepresident: Sr. Josep Rodríguez i Montserrat. CAN PALET

Director General de l'Associació Educativa Can Palet, a Terrassa i del Grup de Colònies Can Anglada. Vinculat fa anys al món del lleure i l'acció social. Ha realitzat el curs de Lideratge i innvovació social a ESADE.

Vicepresidenta: Sra. Pilar Núñez. INTRESS

Diplomada per la Universitat de Barcelona a l'Escola Universitària de Treball Social i formada com a terapeuta familiar a l'Escola de Teràpia Familiar de Barcelona. Des del 1991 treballa a Intress, on actualment desenvolupa el càrrec de Directora de l'àrea d'Infància i Família.

Vocal: Sr. Domènec Domènech. SINERGIA SOCIAL

És president de la Fundació Persona i Valor. Format en gestió d'entitats, direcció, programació d'informàtica de gestió. Ha treballat des de 1981 com a educador, coordinador i director en recursos terapèutics i residencials i des de 1986 en funcions gerencials, directives i institucionals, en àmbits d'Infància en risc, drogodependències, VIH-Sida, presons, salut mental i inserció socio-laboral. Actualment és Director Institucional de la Coordinadora "Sinergia Social" que ofereix serveis compartitats de gestió a un conjunt de Fundacions d'Acció Social.

Vocal: Sr. Felipe Campos Rubio. ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA 

Economista de formació, MBA en Administració i Direcció d’Empreses i Postgrau en Coaching, PNL i lideratge d’equips, titulat per ESADE en Direcció d’Organitzacions No Governamentals i Lideratge i Innovació Social. Director General de l’Associació Educativa Itaca. President del Consell d’entitats de lleure i Acció Social de L’H. Membre del Consell Rector de l’Observatori d’Infància de L’H. Patró de la Fundació Biblioteca Social i Patró de la Fundació Mare de Déu dels Desemparats. Mentor i docent al Programa de Joves Emprenedors de la Universitat Europea de Madrid.