Àrea d'usuari
JUNTA DIRECTIVA

Junta directiva

egeix, administra i representa la Federació. La composen la presidenta, les sots-presidentes, el tresorer, la secretària i les persones vocals, representant les entitats federades. Es reuneix mensualment en sessió ordinària i en sessió extraordinària quan ho convoca la presidenta o si ho sol·licita un 20% dels membres de la Junta. Aquesta té facultats que queden recollides en els Estatuts de la FEDAIA (capítol IV, article 24), de entre les que destaca, defensar els interessos de la federació i proposar a l'Assemblea el pressupost i pla de treball, entre d'altres qüestions. Els càrrecs i persones que els ocupen actualment són:

Presidenta: Sra. ELISENDA XIFRE CAMPS - Suara 

Directora Àrea de Client Públic i Institucional. Suara Cooperativa.

Llicenciada en Psicologia per la UAB i Educadora Social habilitada. Postgrau en Acolliments familiars. Postgrau en Formació Relacional Sistèmica. Màster en Formació de formadors. Direcció Empreses Cooperatives per ESADE. Direcció de Projectes. Curs en el lideratge d’equips i persones. Especialitzada en educació social amb persones amb discapacitat, amb addiccions, infants i joves en situació de risc i en situació de tutela.

Vicepresidenta 1a: Sra. ERIKA DOMÍNGUEZ ANTILLANO - Doble Via

Directora de serveis d’acció social i polítiques d’igualtat de gènere de Doble Via. 

Diplomada en Educació Social i Llicenciada en Antropologia social i cultural. Màster en estudis de gènere, dones i ciutadania. Màster en psicopedagogia. Docent en graus i màsters de l’àrea de Ciències de l’Educació i Ciències Socials a la UOC i UAB. Especialitzada en l’àmbit del treball comunitari, l’acció social i l’equitat de gènere.

Vicepresidenta 2a: Sra. PILAR NUÑEZ NERÍN. INTRESS

Directora territorial de Catalunya d’Intress. 

Formació en Treball Social a l’Escola Universitària de Treball Social de Barcelona. Terapeuta Familiar a l’escola de Teràpia Familiar del Dr. Albert Sarró. Formació en lideratge en entitats no lucratives a ESADE. Formació especialitzada en diferents formacions vinculades en l’àmbit de la violència familiar. Docent especialitzada en l’àmbit de famílies en risc social o en dinàmiques de violència.  Docent  a l’escola de Treball Social ICESB i URL. Especialitzada en l’àmbit d’infància i famílies amb dinàmiques de violència també en l’àmbit de la administració publica.

Secretària: Sra. MONTSE TORREDEFLOT ELIZALDE - Fundació Nazareth

Directora del CRAE casa Família Natzaret. Fundació Nazareth.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB). Habilitació professional com a Educadora Social a Catalunya. Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC). Postgrau d’Especialització Professional per a l’Assessorament i l’Orientació Psicopedagògica. Postgrau de Direcció de centres Residencials per la Universitat Ramon Llull. Especialitzada en infància en risc.

Tresorer: Sr. JOAN MUNTANÉ SEUBA - Drecera

President de Drecera.

Professor i educador social. Postgrau en “Atenció primària i infància”.  Representant de la FEDAIA en la junta de La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya). Membre de la Junta del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC). Consultor docent a la UOC en el grau d’Educació Social. Especialitzat en treball amb infància en risc en l’àmbit residencial.

Vocal: Sr. JUAN MANUEL BENDALA MAUREZA - Residència Assistencial de Manresa. Fundació Cots

Director de la Residència Assistencial de Manresa. Fundació Cots.

Diplomat en Educació Social per la UA Barcelona. Postgrau en Mediació Familiar. Formació en intervenció socioeducativa i en gestió d’entitats. Especialitzat en educació Social. Vocal del Consell Consultiu de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa. Participant del grup de treball que va elaborar la “Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència” de la DGAIA.

Vocal: Sra. CARME CALAFAT SIQUIER - ABD

Directora d’àrea d’Infància i Família d’ABD-Associació Benestar i Desenvolupament.

Llicenciada en Psicologia, especialitat clínica sanitària. Cursos de doctorat del departament de Psicologia Social: “Influencia Social: processos, relacions i efectes” de la UB. Màster en Criminologia i execució penal. Docent en Postgrau de Violència Familiar de IL3 UB. Terapeuta en l’àmbit de l’atenció a les famílies i infància en especial situació de vulnerabilitat social. Especialitzada en Intervencions Grupals i Multifamiliars en contextos sanitaris, educatius i socials.

 

Vocal: Sra. ADELA CAMÍ I DEALBERT

Directora general d’Eduvic.

Educadora Social. Treballadora Social.  Psicoterapeuta familiar i de parella, acreditada per la FEATF i la FEAP. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica. Especialitzada en psicoteràpia d’integració y processament del trauma. Des de la direcció general d’Eduvic, dinamitza el departament d’Innovació i Disseny de projectes. Supervisora i consultora en diversos serveis. Docent en postgraus, cursos, seminaris i tallers  per a professionals de l’acció social i clínica.

Vocal: Sra. NATALIA VALENZUELA PULIDO - Fundació IReS

Directora Fundació IReS.

Diplomada en Treball Social per la URL. Màster en Criminologia i Execució Penal UAB. Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes. Docent en postgrau, màster, cursos i seminaris per professionals de l´acció social a la UB i UAB. Especialitzada en l’àrea d’acció social.

Vocal: Sr. JUAN MANUEL CABRERA MORENO - Salesians Sant Jordi

Director de la Plataforma d’Educació Social de Salesians Sant Jordi al barri de La Mina.

Diplomat en Educació Social. Postgrau en Inserció Sociolaboral per l’UB. Màster en Gestió, Direcció i Intervenció en Serveis Socials. Docent com a professor tutor del grau d’Educació Social i en Planificació Estratègica dels graus i màsters de la Fundació Pere Tarrés. Especialitzat en acció social en els àmbits d’infància i jovent vulnerables.

 Vocal: Sr. MIQUEL ÀNGEL CARRETO LÓPEZ – cooperativa ACTUA

Actualment és coordinador general de la cooperativa. Responsable de disseny organitzatiu, promoció de projectes i representació institucional.

Diplomat en Educació Social. Postgrau en mediació i resolució de conflictes. Postgrau en  dirección general de cooperatives. Màster en direcció integral de projectes. A nivel profesional, educador social per l’ajuntament de Barcelona a l’antic barri de Can Tunis. Educador a centre educatiu de justicia juvenil. Director de projectes d’acollida i inserció de joves migrants per la cooperativa Gedi. Professor col·laborador de la UNED. Assessor en l’àmbit de la intervenció socioeducativa per la Diputació de Barcelona.