Àrea d'usuari

Intranet FEDAIA

Les comissions de la comunitat

Les comissions de treball de la FEDAIA són uns espais de debat creats per tal que es plantegin i treballin temes que els són propis, en funció de les necessitats que els membres de la Federació detecten. Generalment les comissions es reuneixen mensualment i són obertes a la participació de tots els membres socis de la Federació. La creació i constitució de qualsevol comissió de treball es planteja en el marc de la Junta Directiva on se n'aprova o no la seva creació.

Cadascuna de les comissions de treball és co-coordinada per dos membres de la Junta Directiva que a la vegada s'encarreguen d'informar a la secretaria per tal que pugui fer-ne difusió a la resta de socis de la Federació.

Veure esdeveniments Veure recursos Veure anuncis

Veure tots els materials