Àrea d'usuari

Comissió de Centres Oberts

Comissió coordinada per Mario Cuixart (Fundació Germina) i reunida mensualment a la seu de la Fundació Ateneu de Sant Roc (Badalona). Durant el mes de setembre 32 centres diferents es reuneixen per celebrar l'Assemblea de Centres Oberts on s'aprova el pla de treball de la comissió. La comissió organitza la Trobada de Centres Oberts de Catalunya.

Coordinador: Mario Cuixart, Fundació Germina

Co-coordinador: Josep Rodríguez, Centre Diari Can Palet

Veure tots els materials