Àrea d'usuari

Com associar-se

AVANTATGES D’ASSOCIAR-SE A LA FEDAIA

CONSTRUÏM UN FUTUR PER A LA INFÀNCIA

La FEDAIA és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats d’infància, joves i famílies en situació de risc social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està formada per 95 entitats que atenen a més de 100.000 infants i 35.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de la l’acció social, l’educació, la formació prelaboral i l’atenció a les famílies, com per exemple de centres d’acollida residencial i familiar, adopció, pisos assistits punts de trobada, maternals, centres oberts, serveis de teràpia, UECs, PQPI, entre d’altres.

En aquest àmbit, és l’agent social referent a Catalunya i treballa amb el suport, la col.laboració i el reconeixement de les diferents organitzacions del tercer sector i les diferents administracions competents.

El procés d'incorporació a la FEDAIA: documentació i formulari per associar-se


valors FEDAIA


 LA FORÇA D’UNA COMUNITAT

“Cap de nosaltres és tan intel·ligent com tots nosaltres”.

Proverbi japonès

Les entitats de la FEDAIA es caracteritzen per realitzar una tasca d’atenció i educació des de l’àmbit de la protecció i la prevenció, treballant en xarxa des de la proximitat territorial amb els diferents agents que intervenen, i de forma comunitària amb creativitat i innovació.

mapa Catalunya

95 entitats                               

547 centres i serveis

+ de 4.000 treballadors

100.000 infants atesos

35.000 famílies ateses                                                                                 

 

REPRESENTACIÓ EFECTIVA

Ser el referent en l’atenció a la infància, l’adolescència i les famílies més vulnerables a Catalunya ens capacita per realitzar una tasca de representació i interlocució amb les diferents administracions, organismes i entitats implicades tant del sector públic com del tercer sector social.

La FEDAIA també participa en xarxes professionals d’àmbit autonòmic, estatal i europeu, així com en consells de participació d’altres plataformes d’interès.

POTENCIAR EL TREBALL EN XARXA

Mitjançant, entre d’altres, la organització i desenvolupament de jornades, seminaris i actes destinats a promoure la reflexió, el debat i l’intercanvi d’experiències entre els professionals del sector així com per promoure els projectes i les accions pròpies de la Federació i de les seves entitats associades.

Participació i promoció de jornades, seminaris i actes, impulsats per altres entitats del tercer sector, organismes  i administracions que són d’interès pel sector.

PROMOURE ESTÀNDARDS DE QUALITAT I CERTIFICACIÓ DE LES ENTITATS ASSOCIADES i OFERIR SERVEIS DE VALOR AFEGIT A LES ENTITATS

Garantir la transparència de la Federació

Gestió econòmica i administrativa de subvencions i projectes, coordinació de la xarxa d’entitats i gestió d’altres recursos econòmics tals com donacions.

Assessorament legal, orientació i informació sobre aquells aspectes legals que afecten el sector.

Realització d’aliances i convenis de col.laboració amb els diferents agents cabdals pel sector: col·legis professionals, universitats... i entitats privades que ofereixen diferents serveis o productes així com accés a esdeveniments culturals o d’oci pels infants i joves, amb condicions especials per  les entitats associades.

CANALS DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ INTERNA

Oferiment de diferents canals de comunicació i participació interna entre els membres associats a través d’eines com el Butlletí intern setmanal, el butlletí mensual, la intranet i la realització de Comissions i Grups de Treball.

Comunicació externa a la societat organitzada, als professionals del sector i a la societat en general de les accions, els projectes i serveis que desenvolupa la federació i les entitats associades a través de canals com el butlletí mensual NOTIFEDAIA o la pàgina web. Realització de notes de premsa, cartes i articles d’opinió dirigits als mitjans de comunicació, on la nostra presència és important.

PROMOURE LA INNOVACIÓ ENTRE L’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA

Realitzar aliances entre els agents que generen el coneixement.

Adaptar-se als canvis en els serveis actuals i a les noves demandes.

Realització d’estudis, investigacions i projectes d’àmbit autonòmic, estatal o europeu que serveixin per millorar el benestar dels infants, dels professionals que hi treballen, de les entitats, així com per detectar necessitats emergents i promoure la innovació en l’atenció a la infància.

Participació en estudis i investigacions alienes que són d’interès pel sector.

AVANTATGES DE SER SOCI

-  Representació i interlocució amb les administracions i organismes o entitats implicats.

Participació en l’Assemblea General, en comissions de treball pròpies o alienes i en altres espais especialitzats en l’atenció a la infància i joventut en situació d’exclusió social.

- Gestió econòmica i administrativa de subvencions i d’altres recursos econòmics, així com donacions o projectes.

- Accés a jornades, seminaris i espais d’intercanvi i de debats organitzats per la federació o per altres organismes o entitats.

- Participació en la realització d’estudis, investigacions i projectes d’àmbit autonòmic, nacional o europeu per detectar les necessitats emergents i poder assolir millores per al sector.

- Servei d’informació actualitzada del sector a través de canals informatius i comunicatius com el NOTIFEDAIA i la pàgina web.

- Assessorament legal, orientació i informació sobre aquells aspectes legals que afecten el sector.

 

El procés d'incorporació a la FEDAIA

PEUS FEDAIA

Volem agrair-vos el vostre interès en conèixer la nostra Federació i detallar-vos els passos que s’han de seguir en el procés d’incorporació.

El protocol de transparència del que disposa la FEDAIA, defineix el procés que han de seguir les entitats interessades en adherir-se a la federació i estableix la documentació necessària a aportar, tan per part de les entitats com de la mateixa federació.

Un cop establert el contacte amb l’entitat, el primer pas consisteix en realitzar una entrevista per part de l’equip directiu de la FEDAIA, generalment a la seu de l’organització interessada, on es facilita tota la informació necessària molt més acurada i contextualitzada al conèixer “in situ” les instal·lacions, equip humà i serveis.

Arran de l’entrevista, l’entitat rep per part de la FEDAIA la següent documentació, part de la qual és informativa i part s’ha de retornar a la FEDERACIÖ, ja que inclou dades d’afiliació necessàries:

  1. PROTOCOL TRANSPARÈNCIA (informatiu)

  2. CARTA MODEL SOL.LICITUT (a retornar)

  3. CARTA ADHESIÓ PROTOCOL TRANSPARÈNCIA (a retornar)

  4. BUTLLETA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (a retornar)

  5. FITXA SERVEIS ENTITAT (a retornar)

  6. ESTATUTS FEDAIA (informatiu)

  7. SISTEMA DE QUOTES (informatiu)

Per tal que el procés d’incorporació a la FEDAIA sigui factible, l’entitat interessada ha de complir l’article 2 dels estatuts de la FEDAIA: “La federació integrarà les entitats d’iniciativa social i de dret que tinguin com objectiu de la seva activitat l’atenció i l’educació a la infància i la joventut en situació de risc social i/o desemparament.”

L’entitat també ha de dirigir un escrit de sol·licitud d’adhesió a la junta directiva de la federació, de la que es proporciona un model.

El protocol estableix el tipus i la periodicitat de la informació que les entitats han d’aportar a la federació. També fonamenta la informació que la FEDAIA ha de posar a l’abast de les entitats sòcies, així com el tipus de comunicació que cal establir entre la federació i les seves entitats membre, i viceversa.

El protocol també indica els mínims necessaris a assumir per part de les entitats membre en relació a la participació en els espais que ofereix la federació.

Desitjant que tot el procés us sigui àgil i aclaridor, quedem a l’espera de les vostres notícies.

No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres davant qualsevol dubte o aclariment a través del mail fedaia@fedaia.org o a través del següent formulari: