Àrea d'usuari

Finançament de projectes i campanyes

Oferim la possibilitat de finançar un projecte concret o de destinar la donació al fons general de projectes i campanyes, tant sigui mitjançant donacions puntuals o mitjançant una col·laboració estable o regular o cedint un percentatge de la seva facturació. Sigui quina sigui l'elecció, podrem trobar la fórmula més adient per a la seva empresa, assegurant que amb la seva aportació i recolzament podrem fer front a més necessitats.

Us mantindrem al dia de les nostres activitats a través dels nostres butlletins electrònics i de la memòria anual de la Federació.

Com a empresa

Col·laboració amb la FEDAIA

 • Establint una aportació regular pel funcionament general dels programes i projectes socioeducatius que es duen a terme en el si de la Federació i en xarxa amb les entitats que en formen part, o bé finançant un programa o projecte en concret o part d'ell.

 • Patrocinant esdeveniments, campanyes de sensibilització, publicacions, trobades tècniques, Fòrum FEDAIA...

 • Donant productes o serveis de la seva empresa

 • Col·laborant per a emergències: mobilització de recursos, difusió a clients, consumidors, proveïdors, etcètera.

 • Divulgant una problemàtica social a la que la FEDAIA estigui donant resposta fent difusió dels materials de sensibilització als seus treballadors i clients. Mitjançant els canals de comunicació de l'empresa es poden difondre els materials comunicatius de la FEDAIA en els seus diferents formats.

Involucrant als seus empleats

 • Animant als seus empleats a col·laborar amb donacions puntuals o periòdiques.

 • Brindant-los suport en l'organització d'activitats de caire solidari com esdeveniments esportius o festes.

 • Participant en les campanyes de recollida de joguines al Nadal o de llibres per Sant Jordi.

Involucrant als seus consumidors o clients

 • Promocionant la col·laboració, productes i/o serveis relacionats amb l'aliança: màrqueting amb causa.

 • Captant nous col·laboradors a través de comunicacions des de la seva empresa.

Què oferim a les empreses?

 • Materials per a la divulgació (fulletons, banner, pòsters..).

 • Menció de les empreses a les nostres publicacions (web, memòria anual, tríptics, etc.).

 • Informe anual  de l’execució de les activitats a les que s’ha donat suport.

 • Breu informe financer anual de les activitats.

 • Xerrades o presentacions del projecte global o de l’actuació específica a la qual s’ha donat suport en espais que puguin ser d’interès per a l’empresa.

 • Podem valorar conjuntament la viabilitat de desenvolupar altres accions vinculades a la col·laboració entre l’empresa i la FEDAIA. 

Quins són els avantatges per a les empreses?

 • Transmetre una imatge responsable i compromesa amb l’entorn proper.

 • Consolidar una cultura corporativa solidària.

 • Incorporar un valor diferencial a la seva marca.

 • Tenir visibilitat més enllà de la seva activitat empresarial

Descarregar el Dossier de presentació