Àrea d'usuari

Entitats

El Directori d'entitats mostra les dades d'institucions, recursos i entitats que treballen en l'atenció d'infants i joves en risc social. Fes la teva consulta!

 • A (27)
 • B (1)
 • C (11)
 • D (2)
 • E (5)
 • F (37)
 • G (1)
 • I (3)
 • L (3)
 • O (1)
 • R (2)
 • S (3)
 • V (1)
 • X (1)
 • Y (1)
Plaça Lluís Company, 12
Codi postal: 
17003
Ciutat: 
Girona
Telèfon: 
972213050
Correu electrònic: 
info@fundaciosergi.org
Breu explicació: 
La Fundació SER.GI treballa per a una societat inclusiva. Especialment, volem millorar la qualitat de vida dels grups o minories que es troben amb dificultats en el seu desenvolupament personal, familiar o social. Les nostres actuacions incideixen en l'autonomia de les persones, millorant les seves competències i habilitats socials. També treballem per reduir les discriminacions i les desigualtats socials i educatives.
Taquígraf Martí, 30
Codi postal: 
08028
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
933189769
Fax: 
933015444
Correu electrònic: 
info@fbernadet.org
Breu explicació: 
Es tracta d'una entitat que ofereix assessorament i tractament personalitzat a les persones afectades directament o indirecta per un cas d'abús sexual infantil. Es va crear l'any 1997 com a associació FADA, i el 2006 passa a constituir-se com a Fundació Vicki Bernadet, amb àmbit d'actuació estatal. Compta amb un equip multidisclipinari que porta a terme tasques d'atenció psicològica i jurídica, formació i comunicació.
Avda.Esplugues, 42-52
Codi postal: 
08034
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
932802202
Fax: 
932803213
Correu electrònic: 
direccion@fundacionnazareth.org
Breu explicació: 
És una entitat nascuda l'any 1996 amb l'objectiu de continuar l'obra ja existent de Nazareth. La seva activitat és l'acolliment residencial i l'assistència a infants i joves, en CRAES i pisos assistits.
Mercaders, 4-6
Codi postal: 
43500
Ciutat: 
Tortosa, Tarragona
Telèfon: 
977 444158 / 649 996277
Correu electrònic: 
info@esplaiblanquerna.com
Breu explicació: 
És una entitat que treballa des de fa més de 30 anys a les comarques de l'Ebre en projectes d'orientació i integració d'infants i joves en risc d'exclusió. En l'actualitat l'entitat dirigeix i atén pisos per a joves. Disposa, a més, d'un Punt Òmnia, un pis d'urgències per a dones maltractades i desenvolupa activitats de lleure dirigides a infants i joves com ara casals d'estiu i colònies.
Mare de Déu de les Feixes, 14
Codi postal: 
08290
Ciutat: 
Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Telèfon: 
93 691 25 14
Fax: 
93 692 39 59
Correu electrònic: 
iscebarna@infonegocio.com
Breu explicació: 
És una entitat vinculada a l'Església Catòlica fundada l'any 1937 a Santander pel sacerdot diocesà Doroteo Hernández Vera. Està present en diferents ciutats com Madrid, Salamanca i Sevilla on disposa de col·legis, residències maternals i materno-infantils, entre altres serveis.
Villaroel, 45 - Entl.
Codi postal: 
08011
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
93 217 26 64
Fax: 
93 237 36 34
Correu electrònic: 
intressbar@intress.org
Breu explicació: 
És una associació especialitzada en la gestió de serveis socials en àrees com l'atenció a les persones grans i amb discapacitat, la infància, l'adolescència i les famílies, entre altres. Està present a les províncies de Madrid, Mallorca i Barcelona. Va néixer l'any 1984 i actualment coordina 132 centres i serveis a tota Espanya.
Garcilaso, 153 - Baixos - 2
Codi postal: 
08027
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
934085977
Fax: 
934087547
Correu electrònic: 
isom@isom.cat
Breu explicació: 
És una cooperativa sense ànim de lucre que gestiona projectes d’acció social especialment dirigit a infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat. Va ser fundada l'any 1999 per un grup de professionals que buscaven donar continuïtat al model educatiu que sustentava la seva acció pedagògica.
Carretera d'Osca, Km 4
Codi postal: 
25198
Ciutat: 
Lleida
Telèfon: 
973233053
Fax: 
973222290
Correu electrònic: 
llarmareesperanza@hotmail.com
Breu explicació: 
És una entitat gestionada a Lleida per les Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria, una congregació religiosa fundada l'any 1862 i dedicada a l'atenció de dones marginades i a l'ensenyament. La congregació té centres residencials per a nens i joves, cases d'acollida, centres educatius, residències i missions.
Av. del Santuari Sant Josep de la Muntanya, 25
Codi postal: 
08024
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
932840500
Fax: 
932102077
Correu electrònic: 
crae@santjosepmuntanya.org
Breu explicació: 
L'entitat pertany a la congregació de Mares dels Desemparats i Sant Josep de la Muntanya. Treballa en l'atenció d'infants tutelats que provenen d'entorns familiars molt deteriorats i amb molts pocs recursos. La congregació es troba instal·lada al barri de Gràcia i des dels seus inicis ha dedicat gran part de la seva activitat als nens en situació de desemparament.
Torrent de les Monges, 23
Codi postal: 
08329
Ciutat: 
Teià, Barcelona
Telèfon: 
935553095
Fax: 
935400080
Correu electrònic: 
star@starosalia.es
Breu explicació: 
És una entitat que depèn de la congregació dels Pares Somascos, una congregació fundada l'any 1568 a Itàlia per Sant Geroni Emiliani. Des dels seus inicis la congregació ha tingut una labor assistencial cap als nens més pobres i necessitats de la societat.
Rivadeneyra, 6 - 10è
Codi postal: 
08002
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
933021236
Fax: 
936530900
Correu electrònic: 
manelmt@obabcn.org
Breu explicació: 
És una entitat que té els seus orígens a l'any 1946 en una organització benèfica fundada a Barcelona com a sanatori i que l'any 1969 es va transformar en residència infantil. Actualment centra la seva activitat en l'atenció a persones grans amb mancança de recursos i a menors en situació de desemparament.
Esteve Terrades, 54 - Baixos - 1
Codi postal: 
08402
Ciutat: 
Granollers, Barcelona
Telèfon: 
935380470
Fax: 
935380471
Correu electrònic: 
reir@reir.cat
Breu explicació: 
És una associació nascuda l'any 2007 de la iniciativa d'un grup de professionals que portava molt de temps treballant amb la infància en risc de Catalunya. Actualment centra la seva activitat al Vallès Orientai i Osona oferint serveis com suport a l'escolarització, escoles de famílies, consells d'infants i altres projectes amb diferents col·lectius com ara dones i gent gran.
Plaça Cots, 5-7
Codi postal: 
08241
Ciutat: 
Manresa, Barcelona
Telèfon: 
938730709
Fax: 
938730709
Correu electrònic: 
llarsmanresa@gmail.com
Plaça Artós, 4
Codi postal: 
08017
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
932065910
Fax: 
932054971
Correu electrònic: 
pes.secretaria@salesians.cat
Breu explicació: 
Salesians Sant Jordi té com a missió l’atenció als infants i joves desestructurats, necessitats i en perill d’exclusió social. Amb estructures arrelades a territoris concrets desenvolupem diversos projectes encaminats a la formació integral d’aquests infants i joves.
C/ de Trajà, 10
Codi postal: 
08004
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
932682222
Fax: 
933100483
Correu electrònic: 
sinergia@sinergia.org
Breu explicació: 
La Coordinadora Sinergia Social agrupa i gestiona de forma integral fundacions territorials d'atenció a les persones i serveis socials, fundacions sectorials especialitzades en formació i educació per la inserció social i l'ocupació, i també projectes empresarials amb capacitat de generar ocupació per col·lectius amb especial dificultats d'accés al treball.
Carrer Sancho de Ávila, 52-58 - 1r
Codi postal: 
08018
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
93 254 76 90
Correu electrònic: 
suara@suara.coop
Breu explicació: 
Suara és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre amb més de 35 anys d’experiència acumulada en el sector de l’atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de serveis socials, atenció a la dependència, infància i famílies, benestar i salut, gent gran, educació i formació, ocupació i treball, entre d’altres. Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial d’Economia Social.
Sagrera, 179-197 - 1
Codi postal: 
08027
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
934081236
Fax: 
933529611
Correu electrònic: 
ventijol@ventijol.cat
Breu explicació: 
Es tracta d'una associació per la salut familiar i comunitària fundada l'any 1994 que treballa en la intervenció psicoterapèutica i social amb les famílies en situació de crisi fent servir tècniques de teràpia familiar i de mediació. L'entitat centra la seva activitat en la prevenció de trastorns psicosocials en la infància i l'adolescència i ofereix serveis d'atenció psicoterapèutica a 50 municipis de tota Catalunya.
Llull, 27-39 - 2n - 9a
Codi postal: 
08005
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
93 309 62 81/93 300 96 94
Fax: 
93 309 98 95
Correu electrònic: 
cohesio.social@gedi.org
Breu explicació: 
Es tracta d'una cooperativa que té els seus orígens en el grup Consop, creat l'any 1998 amb l'objectiu de reunir un grup d'iniciatives en l'àmbit social i treballar en l'atenció de les persones en risc d'exclusió social.
Jaen, 7-15
Codi postal: 
08012
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
93 285 34 75
Fax: 
93 285 34 76
Correu electrònic: 
barcelona@ymca.es
Breu explicació: 
YMCA (Young Men's Christian Association) és una de les organitzacions internacionals de caràcter voluntari i no lucratiu més esteses del món. Va ser fundada l'any 1844 a Londres per un grup de joves i des de llavors treballa amb dos propòsits principals: l'enteniment entre els pobles i la seva contribució a una societat basada en la justícia i la pau, així com el desenvolupament integral i harmònic de l'ésser humà.