Àrea d'usuari

Jaen, 7-15
Codi postal: 
08012
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
93 285 34 75
Fax: 
93 285 34 76
Correu electrònic: 
barcelona@ymca.es
Breu explicació: 
YMCA (Young Men's Christian Association) és una de les organitzacions internacionals de caràcter voluntari i no lucratiu més esteses del món. Va ser fundada l'any 1844 a Londres per un grup de joves i des de llavors treballa amb dos propòsits principals: l'enteniment entre els pobles i la seva contribució a una societat basada en la justícia i la pau, així com el desenvolupament integral i harmònic de l'ésser humà.