Àrea d'usuari

Carretera d'Osca, Km 4
Codi postal: 
25198
Ciutat: 
Lleida
Telèfon: 
973233053
Fax: 
973222290
Correu electrònic: 
llarmareesperanza@hotmail.com
Breu explicació: 
És una entitat gestionada a Lleida per les Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria, una congregació religiosa fundada l'any 1862 i dedicada a l'atenció de dones marginades i a l'ensenyament. La congregació té centres residencials per a nens i joves, cases d'acollida, centres educatius, residències i missions.