Àrea d'usuari

Avinguda Canovelles, 66
Codi postal: 
08420
Ciutat: 
Barcelona, Canovelles
Telèfon: 
93 840 67 05
Correu electrònic: 
inserma@inserma.cat
Breu explicació: 
INSERMA es una associació creada l'any 2000, per donar atenció als col·lectius en situació de risc. Primer amb programa d’inserció sociolaboral, de formació ocupacional i treball. Posteriorment, en el 2006, s’amplia l’àrea de treball a la infància, adolescència, immigració i família. Compte amb programes de d'acollida, centres residencials i pisos tutelats i de suport.