Àrea d'usuari

Riu Anoia, 42-54
Codi postal: 
08820
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
934747474
Correu electrònic: 
fundacio@fundesplai.org
Breu explicació: 
És una entitat que cerca educar als infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora. Creada l'any 1996, agrupa entitats de serveis i centres d'esplai que treballen en projectes d'educació en el temps de lleure i en el desenvolupament del moviment associatiu.