Àrea d'usuari

Taquígraf Martí, 30
Codi postal: 
08028
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
933189769
Fax: 
933015444
Correu electrònic: 
info@fbernadet.org
Breu explicació: 
Es tracta d'una entitat que ofereix assessorament i tractament personalitzat a les persones afectades directament o indirecta per un cas d'abús sexual infantil. Es va crear l'any 1997 com a associació FADA, i el 2006 passa a constituir-se com a Fundació Vicki Bernadet, amb àmbit d'actuació estatal. Compta amb un equip multidisclipinari que porta a terme tasques d'atenció psicològica i jurídica, formació i comunicació.