Àrea d'usuari

Bonaplata, 42 - 1
Codi postal: 
08034
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
932047111
Fax: 
932047214
Correu electrònic: 
fpvc@provida.org
Breu explicació: 
És una entitat nascuda l'any 1987 amb la finalitat d'oferir una resposta a les dones embarassades o amb fills petits al seu càrrec en situació de marginació o pobresa. Des de la seva creació desenvolupa activitats per promoure la maternitat responsable i ofereix acolliment a mares en dificultats a través de dos centres d'acollida i suport a la dona, apostant per l'atenció directa als fills i per l'acompanyament i ajuda durant la gestació i els primers mesos de vida.