Àrea d'usuari

Av. Pius XII, 20
Codi postal: 
08500
Ciutat: 
Vic, Barcelona
Telèfon: 
93 885 11 30
Fax: 
93 883 20 89
Breu explicació: 
La missió de la Fundació Privada Casa Caritat de Vic-Llar Juvenil és substituir la família de forma temporal a aquells infants o adolescents que per diverses circumstàncies no poden romandre al seu nucli familiar. Les funcions es concreten en tenir cobertes les necessitats bàsiques dels menors i oferir-los una educació integral i compensadora.