Àrea d'usuari

C/Girona, 30
Codi postal: 
08830
Ciutat: 
Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Telèfon: 
936303062
Fax: 
936546079
Correu electrònic: 
fundacio@marianao.net
Breu explicació: 
És una entitat que des de l'any 1985 promou diversos projectes socioeducatius adreçats a infants, joves, adults i a la comunitat en general incidint de manera especialitzada en els col·lectius en situació d'alt risc social. El seu àmbit d'actuació preferent és la realitat local de Sant Boi de Llobregat i la comarca del Baix Llobregat.