Àrea d'usuari

Carrer de l’Advocat Cirera, 18, 1a
Codi postal: 
08201
Ciutat: 
Sabadell
Telèfon: 
93 725 22 73
Correu electrònic: 
fundacioidea@fundacioidea.net
Breu explicació: 
És una entitat que té com a objectiu fonamental la promoció i atenció d'infants, adolescents i joves en situació d'exclusió social o en risc de patir-ne, des de diferents projectes o plataformes educatives, com l'educació en el lleure, la formació no reglada, la protecció de menors i el diagnòstic social.