Àrea d'usuari

C/Lugo, 59-61 - Baixos
Codi postal: 
08032
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
933577575
Fax: 
934072025
Correu electrònic: 
barcelona@fundacionadsis.org
Breu explicació: 
És una ONG que des del 1996 treballa per la promoció integral de persones i grups empobrits, principalment joves. Les seves àrees d'actuació es concentren principalment en la intervenció socioeducativa, la inserció laboral de joves, el suport de la població immigrant i la promoció de les dones.