Àrea d'usuari

C/Pamplona, 21
Codi postal: 
08227
Ciutat: 
Terrassa
Telèfon: 
937364722
Correu electrònic: 
info@einacooperativa.coop
Breu explicació: 
L'Eina SCCL és una cooperativa d'inserció laboral sense ànim de lucre que treballa per a la inclusió social i laboral de les persones en risc d'exclusió. Neix a l'any 2007. Dins les activitats que desenvolupen, l'Educació en el lleure recull aquelles activitats adreçades a la comunitat educativa, tant a les famílies i les AMPA com als centres.