Àrea d'usuari

Plaça Aiguallonga, s/n
Codi postal: 
08198
Ciutat: 
Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 
935442628
Correu electrònic: 
info@doblevia.coop
Breu explicació: 
Doble Via és una empresa cooperativa d’iniciativa social integrada per professionals compromesos amb la innovació i la qualitat, que presta serveis d’atenció a les persones en l’àmbit socioeducatiu i cultural des de l’any 1999 a Catalunya. Ofereixen serveis integrals de gestió d’equipaments i programes d’acció social i cultural, d’educació, d’animació sociocultural i dinamització comunitària, així com assessoria i acompanyament en el disseny i planificació d’iniciatives en aquests àmbits d’actuació.