Àrea d'usuari

Joan d'Àustria, 120-124
Codi postal: 
08018
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
93 300 65 65
Correu electrònic: 
acolliments@creuroja.org
Breu explicació: 
El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja és la xarxa humanitària més gran del món a la qual estan vinculades més de 120 milions de persones de 186 països. Neutral i imparcial, el Moviment ofereix protecció i assistència a persones afectades per desastres naturals i conflictes armats. En l'àmbit de la infància i la joventut disposa de diferents serveis assistencials com centres de mediació social, d'acollida familiar, d'atenció a la infància hospitalitzada, ludoteques, punts de trobada familiar, entre d'altres.