Àrea d'usuari

C/de l'Amistat, 15 - baixos
Codi postal: 
08005
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
932155626
Fax: 
934873217
Correu electrònic: 
invia@invia.cat
Breu explicació: 
És una associació que busca la promoció integral de les persones en risc d'exclusió social o amb algun tipus de discapacitat psíquica. Els col·lectius als qual es dirigeix bàsicament són dones, infants, adolescents, joves i famílies. Els seus orígens es troben a ACISJF-in via Internacional creada a Suïssa l'any 1897. En l'actualitat disposa de serveis d'orientació i acompanyament per a joves i famílies i habitatges d'inclusió per a dones en situació de risc o violència de gènere i per a joves tutelats i ex-tutelats.