Àrea d'usuari

C/JOAN ALSINA, 3 - 2na planta
Codi postal: 
08024
Ciutat: 
Girona
Telèfon: 
972215917
Fax: 
972225218
Correu electrònic: 
direccio.general@adgirona.org
Breu explicació: 
És una associació que neix a Girona l'any 1994. La seva activitat està centrada en la promoció, direcció i gestió de programes i serveis psicosocioeducatius, orientats a la prevenció i protecció de la infància, adolescència i joventut, incidint en les seves famílies, el seu entorn i en la societat. Tot i que el seu àmbit és estatal, la intervenció que realitza està centrada en les comarques de Girona, on gestiona diferents serveis com ara centres oberts, serveis d'acolliments familiars, formació prelaboral per a joves, entre d'altres.