Àrea d'usuari

Av. Meridiana, 354 - 11 - A
Codi postal: 
08027
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
933116905
Fax: 
933116906
Correu electrònic: 
celobert@cel-obert.org
Breu explicació: 
És una ICIF que ofereix diversos serveis que tenen com a tronc comú la teràpia i l'avaluació psicològica de nens, joves i adults. L'associació sorgeix l'any 2001 de l'entusiasme d'un grup de professionals vinculats a la intervenció directa amb la infància i l'adolescència en risc social de Barcelona que es van veure especialment sensibilitzats davant dels seus problemes psicològics i d'adaptació. Actualment ofereix serveis d'acolliments familiars, d'adopció internacional i post-adoptiu i de mediació.