Àrea d'usuari

Serra Alta, 3
Codi postal: 
17007
Ciutat: 
Girona
Telèfon: 
972406997
Fax: 
972212989
Correu electrònic: 
administracio@argoscooperativa.cat
Breu explicació: 
És una cooperativa que atén a la infància en situació de desemparament i exclusió social que treballa a la comarca de Girona. Va néixer l'any 1995 i és membre de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Disposa d'un CRAE amb capacitat per a 16 places a més d'altres serveis destinats a l'atenció a la infància i a la joventut.