Àrea d'usuari

Quevedo, 2 - Baixos
Codi postal: 
08012
Ciutat: 
Barcelona
Telèfon: 
93 289 05 30
Fax: 
93 325 68 35
Correu electrònic: 
abd@abd-ong.org
Breu explicació: 
És una ONG que té els seus orígens en la dècada dels vuitanta i que presta actualment més de 65 serveis i programes que donen resposta a tots aquells processos que generen situacions de vulnerabilitat o d'exclusió social. Els col·lectius amb els que treballa són la infància i l'adolescència, les famílies, la dona, la gent gran, les persones amb dependència, les que viuen en VIH/Sida, d'entre d'altres. L'àmbit territorial d'intervenció d'ABD és estatal, amb la seva seu central a Barcelona i delegacions a Madrid, Andalusia i Balears. També intervé en l'àmbit europeu amb el lideratge de programes específics de la xarxa d'associacions europees i amb una presència cada vegada més gran a Llatinoamèrica.