Àrea d'usuari

Consells consultius

Des dels seus inicis la FEDAIA ha participat activament en diferents òrgans i grups de treball liderats per diversos departaments del govern com són:

Observatori dels drets de la infància (junta permanent i plenari)

La FEDAIA manté la participació a través de la seva presidència. L'any 2011 es va celebrar la darrera reunió del plenari, presidida pel Conseller del Departament de Benestar Social i Família que va fer referència tres línies d'actuació: Pacte Nacional per a la infància, comissió d'infància al Parlament i LDOIA. D'altra banda, es va exposar la necessitat de renovació dels membres de la permanent, a la que es va presentar la renovació del president de la FEDAIA.

Consell General de Serveis Socials

La FEDAIA també participa a través de la seva directora, Sònia Martínez, al Consell General de Serveis Socials, on altres entitats representatives del tercer sector també hi són presents.

Pacte Nacional per la Infància

Representants de la Junta Permanent de la FEDAIA participen de forma activa en el Pacte Nacional per la Infància. Durant l'any 2011, el president, la vicepresidenta, la secretària i la directora van reunir-se amb la Cap de Gabinet del Conseller de Benestar Social i Família (encarregat de liderar l'elaboració del document de bases del PNI) per tal de posar de manifest el que la Federació considerava havia de formar part del Document de bases del PNI, presentant-li el document participat elaborat en el si de l'Assemblea de la FEDAIA. Després del 20N, el Departament va celebrar un acte de presentació del Document, on va ser convidades totes les entitats i associacions, a la què va assistir una representació de la Federació formada pe Jaume Clupés, Conxi Martínez, Paco Estellés, Sònia Martínez i Eva González.

Grups de treball contra la pobresa i per la inclusió social liderats per l'ICASS

L'ICASS va engegar quatre grups de treball per elaborar un Document de propostes per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya. Grups que van comptar amb la participació de diferents persones representants d'entitats del tercer sector, entre els que estava representada la FEDAIA participant en tres d'aquests: en el grup de treball d'exclusió social i pobresa en la infància i l'adolescència (a través de Paco Estellés, vicepresident), en el d'exclusió social i pobresa emergent i en el de pobresa estructural (a través de Sònia Martínez, directora). Al Desembre del 2011 es va celebrar una reunió de plenari on es va presentar l'última versió del document consensuat, que es va donar per tancat.

Pla de qualitat de la DGAIA

La FEDAIA manté activa la seva participació en el Pla de qualitat de la DGAIA a través de Montse Torredeflot, vocal de la Junta Directiva.

Departament d'ensenyament

Any rere any s'han intensificat els contactes amb el Departament d'ensenyament, fins el punt en que es va arribar a constituir un grup de treball entre el Departament i la FEDAIA amb la finalitat de cercar vies per a reduir el fracàs o abandonament escolar dels adolescents i joves que atenen les entitats membres de la FEDAIA.

Consell Municipal de Benestar Social

La FEDAIA participa en el grup d'infància a través de Sònia Martínez, directora de la federació

Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva

La FEDAIA manté des de fa anys la seva participació en diferents xarxes de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva promogudes per l'Ajuntament:

  • Xarxa de Centres Oberts d'atenció a la infància: una de les primeres xarxes de l'Acord constituïda l'any 2006, a la que assisteixen diferents representants de la FEDAIA.
  • Xarxa de Cultura per a la inclusió social.
  • Xarxa dels Drets dels infants: la FEDAIA forma part d'aquesta xarxa que va néixer amb la finalitat de compartir els objectius d'un treball conjunt que ha de permetre enfortir la capacitat d'organització de la ciutat en accions de promoció social de la infància, potenciar els drets dels infants i avançar en el reconeixement i visibilitat de la tasca que desenvolupen les entitats i organitzacions d'infància a Barcelona. Cada any, la seva tasca s'intenta fer més visible de cara a la ciutadania amb la celebració d'una festa per commemorar el Dia Universal dels Drets de la Infància.

Diputació de Barcelona

La FEDAIA i la Diputació de Barcelona van signar un conveni de col·laboració que es va renovant cada any i gràcies al qual es regula la feina conjunta entre les dues entitats.