Àrea d'usuari
Comissions

Comissions de treball

Les comissions de treball de la FEDAIA són uns espais de debat creats per tal que es plantegin i treballin temes que els són propis, en funció de les necessitats que els membres de la Federació detecten. Generalment les comissions es reuneixen mensualment i són obertes a la participació de tots els membres socis de la federació. La creació i constitució de qualsevol comissió de treball es planteja en el marc de la Junta Directiva on se n'aprova o no la seva creació.

Cadascuna de les comissions de treball és co-coordinada per dos membres de la Junta Directiva que a la vegada s'encarreguen d'informar a la secretaria per tal que pugui fer-ne difusió a la resta de socis i sòcies.

Comissió de Centres Oberts (CO)

Comissió coordinada per Josep Rodríguez (Associació Educativa Can Palet) i reunida mensualment. Durant el mes de setembre els diferents Centres que la composen es reuneixen per celebrar l'Assemblea de Centres Oberts on s'aprova el pla de treball de la comissió. La comissió organitza la Trobada de Centres Oberts de Catalunya.

Coordinador: Josep Rodríguez, Associació Educativa Can Palet

 

Comissió d'Institucions Col·laboradores d'Integració Familiar (ICIFs)

Comissió coordinada per Jordi Ripoll (Creu Roja) i reunida mensualment de 10h a 14h a la seu de la FEDAIA. Compagina la seva activitat en treball en plenari i el treball en subcomissions. Una de les subcomissions més actives és la de Pre-adoptius, coordinada per Encarna Martin.

Coordinador: Jordi Ripoll (Creu Roja)

 

Comissió de Centres Residencials (CRAEs)

Comissió coordinada per Montse Torredeflot (Fundació Natzareth), es reuneix una vegada al mes a la seu de la FEDAIA. La metodologia de la comissió és reunir-se de forma plenària i posteriorment en algunes subcomissions. Organitza any rere any la Jornada de Centres Residencials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Catalunya.

Coordinadora: Montse Torredeflot (Fundació Natzareth)

 

Comissió d'Unitats d'Escolarització Compartida (UECs)

Comissió coordinada per Daniel Juan (Fundació Adsis) i reunida mensualment a la seu de la FEDAIA. La comissió organitza la Jornada de UECs.

Coordinador: Ricard Rodríguez, Fundació MAIN

 

Comissió de Salut Mental

Comissió coordinada per David Ruiz (Resilis) i reunida una vegada al mes a la seu de la FEDAIA. Es va crear l'any 2011 amb la finalitat de crear un espai de debat i reflexió transversal entorn a la salut mental tant a nivell preventiu com de protecció. Al novembre de 2014 va organitzar la 1a Trobada en Salut Mental de la FEDAIA.

Coordinadora: David Ruiz, Resilis

Comissió que actualment no està activa

Comissió de Famílies

Comissió coordinada per Carme Calafat (ABD) i reunida una vegada al mes a la seu de la FEDAIA. Va ser creada l'any 2011 amb una doble finalitat: la de seguir amb la reflexió ja iniciada anys anteriors dins d'altres comissions per tal de construir un discurs comú entorn al treball amb famílies; així com per actuar com a interlocutors amb el Departament, intentant incidir en les polítiques i que aquestes es centrin en l'infant com a membre d'una família.

Coordinadora:Carme Calafat, Associació Benestar i Desenvolupament

Comissió que actualment no està activa

Comissions Territorials

Durant el curs 2015-2016 es van engegar diferents comissions per treballar per territoris. Concretament es van establir a Mataró, Badalona i Sabadell.

Comissió de Formació

Comissió coordinada per Sònia Martínez, directora de la FEDAIA. Es reuneix habitualment una vegada al mes i està formada per membres de la Junta Directiva i de la secretaria tècnica de la Federació. S'encarrega de redactar i desenvolupar el Pla de formació de l'entitat tenint en compte totes les necessitats formatives dels membres associats. Centra gran part de l'atenció en la preparació del Fòrum de la FEDAIA.

Coordinadora: Sònia Martínez, directora de la FEDAIA


Totes les comissions de la FEDAIA, des de les més consolidades fins les de menor recorregut, es regeixen per un protocol de funcionament. 

Des de la secretaria tècnica i amb la col·laboració dels coordinadors i co-coordinadors s'elabora una memòria que recull les diferents activitats i iniciatives dutes a terme per les comissions i es fa una valoració de tota la seva tasca al llarg de l'any.