Àrea d'usuari

Col·lecció reflexions

Invertir en Educació per transformar la realitat

Una societat democràtica avançada necessàriament contempla l'educació com un dels seus garants. No hi ha progrés i cohesió social sense un bon sistema educatiu que els sustenti i els impulsi, com tampoc sense una xarxa d'acció socioeducativa articulada en els territoris. és per això que és fonamental invertir en educació. La inversió en educació -que necessàriament ha de començar de manera decidida a la petita infància- té un retorn evident a la societat que l'impulsa esdevenint justament una autència inversió i no una despesa.

En el present article en Màrius Martínez, Doctor en Ciències de l'Educació i professor de les titulacions de Pedagogia i Educació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, repassa algunes de les prioritats que considerem que caldria fixar en relació a la inversió en educació. No es tracta d'un article sobre economia de l'educació sinó sobre els àmbits i els processos educatius que incrementen la qualitat de l'educació i que poden ser factors de desenvolupament per a una persona, per a un col·lectiu, per a un territori i per a un país.    

Descarregar document

La resiliència: Generar oportunitats de vida

Amb aquest article de reflexió que es va presentar el passat 11 de desembre de 2014 en l'espai Tribuna FEDAIA, se'ns  presenta la resiliència com un procés d'aprendre a viure i relacionat amb generar oportunitats de vida per als infants. Con ens apunta el seu autor, Jordi Grané, "no n'hi ha prou en que neixi un infant, cal portar-lo al món. Això vol dir que per arribar a ser nosaltres mateixos com a éssers humans, no tenim cap més remei que estar amb els altres. Dit d'altra manera, un nounat no pot sobreviure sol, només podrà tenir la possibilitat d'esdevenir humà amb plenitud si es desenvolupa en una trama de vincles afectius segurs i sans teixits al seu voltant. La felicitat infantil esdevé un procés de construcció social que consisteix en donar arrels als infants i proporcionar-los al mateix temps les ales que els portaran cap a una vida d'oportunitats".

Descarregar document

Nous relats per noves polítiques: el principal repte per lluitar contra la pobresa infantil


Nous relats per a noves polítiquesAquest document de reflexió elaborat pel professor de Sociologia de la Universitat de Saragossa, Pau Marí-Klose, posa l'accent en la necessitat de convertir la infància en una prioritat de les polítiques públiques.

Posa de manifest com, malgrat les altes taxes de pobresa infantil que exhibeixen Catalunya i Espanya, aquest problema segueix sent invisible. La prova és que en cap enquesta apareix entre les principals preocupacions dels ciutadans a diferència del que passa, per exemple, amb l'atur i els desnonaments que paradoxalment afecten amb més intensitat als infants.

El text analitza també com la falta de polítiques específiques que afavoreixin el benestar de la infància ha col·locat a Catalunya i Espanya a la cua de la Unió Europea en aquesta matèria i considera que això pot constituir un dels principals problemes de Catalunya a futur. A més examina dades que demostren que invertir en infància representa un estalvi important a la societat. En països com Estats Units, per exemple, el cost total de la pobresa infantil representa fins al 4% del Producte Interior Brut (PIB) del país. Aquesta xifra sorgeix principalment del cost provocat per la disminució de la productivitat per la falta de capital social i l'augment de despeses com la sanitària, ja que està demostrat que la població més desafavorida sofreix més problemes de salut i té menys mitjans per a afrontar-los.

Descarregar document

L'èxit escolar a Catalunya. Una reflexió en el dur context de crisi socioeconòmica

Imatge article de reflexió 2L'autor d'aquest article, Xavier Riudor (Director del gabinet tècnic del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya), analitza al detall la realitat educativa del país. Però ho fa tenint en compte l'actual context socioeconòmic dels nostres infants i per descomptat de les seves famílies. I és que segons la seva opinió, seria incomplert i esbiaixat fer una anàlisi de la nostra realitat educativa sense valorar aquest escenari.

Un cop analitzada la panoràmica del context actual, l'autor reflexiona sobre quina ha estat la resposta del sistema educatiu i ens aporta dades comparatives en el temps i a nivell de l'OCDE. 

Finalment, exposa la seva opinió sobre cap a on hem d'anar. Considera, entre d'altres qüestions, que s'hauria de garantir que les famílies tinguessin uns ingressos mínims i posa especial èmfasi en el concepcte d'equitat i en l'educació emprenedora.

L'arquitectura de la participació infantil, construïda "amb i des dels infants"

Ana Novella, professora de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca
 en educació Moral (GREM) és l'autora d'aquest nou article de reflexió on s'apunta que degut al moment històric en el que ens trobem, de situació de crisi i indignació social davant de certes polítiques,  estem en un dels millors moments en pro de la democràcia participativa. 

En aquest marc social i polític, amb aquest conjunt de sinèrgies, està emergint una gran revolució en la participació infantil. No només per tot el que implica pel desenvolupament social i polític dels infants que conviuen en el dia a dia amb aquest alçament de la ciutadania, sinó perquè les polítiques en matèria d’infància estan fent un gir de 180 graus. 

Descarregar document