Àrea d'usuari

Col·lecció Informes

"El Model SIS en la franja de 0 a 3 anys: Reflexions des de la pràctica" (gener 2021)

Informe dels resultats de l'estudi liderat per FEDAIA, coordinat per la doctora Nuria Fuentes, amb el seu equip de recerca del GRISIJ de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Com ha impactat la crisi de la COVID-19 en els serveis adreçats a la infància i adolescència en situació de risc a la província de Barcelona? Reptes i propostes dels i les professionals per al desenvolupament de l’acció socioeducativa en temps de pandèmia.

(Resum principals resultats).

Resultat de la recerca realitzada a partir de la realitat dels serveis adreçats a la infància i l'adolescència en situació de risc i l'acció socioeducativa d'entitats membre de la federació, impulsada per la FEDAIA, elaborada per l'equip de recerca de la doctora Nuria Fuentes,  amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Descarrega l'informe (resum principals resultats) (Província Barcelona)

Descarrega l'informe complet (Província Barcelona)

Descarrega l'informe complet (Catalunya)

Proposta Prestació Econòmica Universal per a la Criança (PEUC)

En aquest informe la FEDAIA presenta una proposta de prestació econòmica universal per fill a càrrec, que ajudi a fer front a una part significativa del cost de criança dels fills. Realitzem aquesta proposta des d’una posició proactiva, conscients de la seva dificultat, de l’inici d’un procés complex, tot desitjant que contribueixi a obrir un debat constructiu, tant a nivell polític com social. La intenció que persegueix la FEDAIA amb la proposta és poder passar definitivament de l’assistencialisme als processos educatius, modificant la perspectiva que fins ara ha estat majoritària per treballar per l’educació dels infants, donat que la prestació que proposem ja se n’ocuparà de cobrir les necessitats per a la seva criança. La solidesa de la proposta de prestació que incloem en aquest informe està basada en la defensa dels drets de tots els infants, garantint la seva criança en igualtat d’oportunitats.

ANÀLISI I REFLEXIONS ENTORN EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 14/2010 DELS DRETS I LES OPORTUNITATS EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA. 5 ANYS DE LA SEVA PUBLICACIÓ

En aquest informe la FEDAIA us convida, cinc anys després de l'aprovació de la LDOIA, a compartir un procés
 d'anàlisi, de debat i reflexió de la mà del Doctor en Dret i Màster en Dret de família per la Universitat de Barcelona y Investigador del Departament de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, Isaac Ravetllat, iniciat amb les seves entitats membre i que queda recollit en aquest document que us presentem. 

La llei ha de permetre convertir la infància en una prioritat política i social. El seu benestar no pot estar sotmès a cap tipus de contingència.

Descarregar informe

El fracàs escolar a Catalunya


Aquest informe és fruit de la campanya de sensibilització engegada per la FEDAIA durant el mes de juny de l'any 2011 que sota lema "Que els infants no paguin la crisi. Combatre la pobresa infantil és feina de tots" vol fer una crida a les autoritats polítiques, als empresaris i a la societat per a què s'actuï de manera coordinada amb la finalitat d'evitar que els infants paguin les conseqüències de la crisi econòmica que afecta a les famílies. 

Dues de les recomanacions d'aquesta campanya es troben a la base de la realització de l'informe FEDAIA sobre fracàs escolar a Catalunya:

  1. Garantir l'atenció pedagògica i psicològica infantil i familiar mitjançant l'increment de les ajudes.
  2. Dissenyar i implementar programes especials que combatin el fracàs escolar de forma eficaç.

L'informe pretén continuar avançant en l'anàlisi de la situació i la detecció de les necessitats, detecció realitzada per les entitats de FEDAIA que treballen dia a dia, des de la proximitat territorial i amb coordinació amb altres agents implicats, en l'educació d'infants i joves que es troben amb dificultats per continuar l'escolarització, amb problemes de fracàs i abandó escolar. El document conté cinc propostes de millora per reduir el fracàs escolar i donar una segona oportunitat als joves que han abandonat els estudis.


DescarregarDescarregar l'informe 

Pobresa infantil a Catalunya

Imatge pobresa infantilA Catalunya i Espanya, un de cada quatre infants viu sota el llindar de la pobresa. Conscients d'aquesta situació que s'ha anat agreujant en els darrers anys, la FEDAIA vol contribuir a la reflexió sobre aquesta realitat amb l'informe Pobresa Infantil a Catalunya. Ho fa des del convenciment que la nostra representació de la infància en risc d'exclusió social a Catalunya és suficientment àmplia i amb l'objectiu que les propostes i recomanacions que es recullen al document contribueixin a pal·liar l'actual situació.

L'Informe Pobresa Infantil a Catalunya de FEDAIA és fruit d'una anàlisi realitzada amb professionals de 41 entitats membre de la Federació per identificar com s'està manifestant la pobresa entre els infants, joves i famílies que s'estan atenent en els nostres serveis, quines situacions s'han agreujat amb la crisi i quines recomanacions es fan des de la nostra Federació.

DescarregarDescarregar l'informe (català)

DescarregarDescargar el informe (castellano)